МВР

ОД Велико Търново

 

04 септември 2019

Мероприятия, предвидени в Седмицата на пожарната безопасност

В периода от 9 до 13 септември 2019 г. предстои традиционното провеждане на „Седмицата на пожарната безопасност“ и честването на Професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР – 14 септември. В тази връзка от страна на РДПБЗН – Велико Търново и териториалните структури тази седмица са предвидени следните мероприятия.

 

 

 

Дата, час, период

 

 

 

РДПБЗН Велико Търново

 

 

 

Организиране на приемна за граждани и откриване на отворени телефонни линии.

 

РДПБЗН Гр. Велико Търново ул. „Никола Габровски“ № 27, тел.:

062/662 123 и 062/662 113

В работни дни

09.09.2019 г. - 13.09.2019 г.

От 08:30 до 17:30 ч.

 

Публикуване на информация за мероприятията, които ще се проведат в област В. Търново по повод Седмицата на пожарната безопасност, в периода 09-13 септември 2019 г., в информационния сайт на РДПБЗН В. Търново.

Информационен сайт на РДПБЗН В. Търново,

ел. адрес: www.pojarna-vt.eu

09.09.2019 г. – 13.09.2019 г.

 

Провеждане на дарителска кампания сред служителите на РДПБЗН В. Търново в помощ на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебния си дълг служители на ГДПБЗН-МВР.

РДПБЗН В. Търново

до 30.08.2019 г.

 

Участие на сектор СОД в демонстрационно занятие в предприятие за съхранение на технически газове на „Розахим“ АД гр. Горна Оряховица.

„Розахим“ АД гр. Г. Оряховица;

 

11.09.2019 г.

 

Провеждане на детски празник в „Център за превенция и спорт“с.Балван

ЦПС с.Балван

11.09.2019г.

 

Откриване на изложба на детски рисунки на тема „С очите си видях бедата”

 

Сграда на РСПБЗН – Г.Оряховица, ул. Стоил Войвода № 3,

10.09.2019 г. от 10:00 ч.

 

 

РСПБЗН Велико Търново

 

 

 

Организиране на срещи с представители на СМИ и отразяване дейността на органите за ПБЗН, мерките за недопускане на пожари и ограничаване последствията от тях, както и популяризиране на кампанията с подходящи материали за обществените ползи от доброволчеството и повишаване нивото на знания по пожарна безопасност на населението.

РСПБЗН гр. В. Търново, ул. „Никола Габровски“ № 27

09-13.09.2019 г.

 

Организиране на приемна за граждани и откриване на отворена телефонна линия за връзка със служител на РСПБЗН по въпроси, свързани с пожарната безопасност.

РСПБЗН гр. В. Търново, ул. „Никола Габровски“ № 27, ет. 1, стая № 1-ДПК, тел.: 062662 137

09-13.09.2019 г.

 

Провеждане на Ден на отворените врати – осигуряване на възможност за посещение на сградата на РСПБЗН гр. В. Търново от граждани и показване на нова пожарна техника, пожаро технически съоръжения и организацията на работа при излизане на пожар.

РСПБЗН гр. В. Търново, ул. „Никола Габровски“ № 27

12.09.2019 г.

 

Провеждане на състезание и ролеви игри между децата от малките населени места на площадка за пожарна безопасност с. Балван.

с. Балван

11.09.2019 г.

 

Демонстрация с противопожарна техника на РСПБЗН В. Търново пред групи деца от детски заведения и граждани.

Парк Дружба,

13.09.2019 г., 10,00 ч.

 

Организиране на дарителска кампания сред служителите от РСПБЗН в помощ на децата на загиналите при изпълнение на служебния си дълг служители на ГДПБЗН.

РСПБЗН гр. В. Търново, ул. „Никола Габровски“ № 27

30.08.2019 г.

 

 

РСПБЗН Горна Оряховица

 

 

 

Организиране на приемна за граждани и откриване на отворена телефонна линия за връзка със служител на РСПБЗН по въпроси, свързани с пожарната безопасност.

РСПБЗН гр. Горна Оряховица, ул. Стоил Войвода № 3,

тел.: 0618 6 00 64.

 

09 и 10.09.2019 г. от 09,30 до 12,00 ч.

 

Подготвяне на информационен материал с мероприятията, които ще бъдат организирани в Седмицата на пожарната безопасност, предназначен за медиите в двете общини и изпращане за публикуване в общинските информационни сайтове. В информацията ще се акцентира на мерките за недопускане на горски пожари и подготовката за предстоящия есенно-зимен сезон.

 

Общини Г. Оряховица и Лясковец

05 и 09.09.2019 г.

 

Обявяване на Ден на отворените врати в РСПБЗН гр. Горна Оряховица с провеждане на демонстрации на възможностите за извършване на оперативни действия и разясняване на мерките за ПБЗН.

РСПБЗН гр. Горна Оряховица, ул. Стоил Войвода № 3

 

11.09.2019 г.

 

Провеждане на демонстрационно занятие съвместно със сектор СОД при РДПБЗН В. Търново в предприятие за съхранение на технически газове на „Розахим“ АД гр. Горна Оряховица.

„Розахим“ АД гр. Горна Оряховица.

11.09.2019 г., 10,00 ч.

 

 

Организиране и провеждане на работни срещи с кметовете на двете общини за обсъждане взаимодействието, включително по ЗИД на ЗЗБ, обучението и съвместната работа с доброволните формирования за овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Общини Г. Оряховица и Лясковец

12.09.2019 г.

 

 

Организиране и провеждане на мероприятия с децата от ДГ „Здравец“ гр. Горна Оряховица с включени демонстрация на пожарна техника и занятие по учебна евакуация.

Детска градина „Здравец“ гр. Горна Оряховица

12.09.2019 г.,10 ч.

 

 

Откриване на изложба на детски рисунки на тема „С очите си видях бедата” в залата на РСПБЗН Горна Оряховица.

РСПБЗН гр. Горна Оряховица, ул. Стоил Войвода № 3

 

10.09.2019 г. от 10:00 ч.

 

Провеждане на дарителска кампания сред служителите от РСПБЗН в помощ на децата на загиналите при изпълнение на служебния си дълг служители на ГДПБЗН.

РСПБЗН гр. Горна Оряховица, ул. Стоил Войвода № 3

 

30.08.2019 г.

 

Организиране на среща с доброволци от доброволните формирования в общините Г. Оряховица и Лясковец, ветерани, бивши и настоящи служители от РСПБЗН и организиран поход до хижа „Божур“.

Хижа „Божур“

 

13.09.2019 г.

 

Участие в национална кампания „Да изчистим България заедно“ с доброволци от доброволни формирования в двете общини.

Екопътека до хижа „Божур“

13.09.2019 г.

 

Отслужване на тържествен водосвет от свещенослужител от църква „Св. Георги Победоносец” гр. Горна Оряховица.

 

РСПБЗН гр. Горна Оряховица, ул. Стоил Войвода № 3

 

14.09.2019 г.

 

 

РСПБЗН Свищов

 

 

 

Откриване на „ Седмица на пожарната безопас-ност“ – провеждане на църковна служба в параклис „Свети Пророк Илия“ в двора на РСПБЗН, демонстрация на пожарна и спасителна техника, провеждане на среща с ръководството на община Свищов.

Двора на РСПБЗН

Свищов,

параклис „Свети Пророк Илия“

09.09.2019 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.

 

Откриване на отворени телефонни линии.

Сградата на РСПБЗН Свищов на телефон 0631/60160 и GSM 0888975487

09.09.2019 г.-13.09.2019 г. от 10,00 до 12,00 ч.

 

Брифинг с журналисти от местни медии за осигуряване широка гласност на предвидените мероприятия от “Седмица на пожарната безопасност”.

Сграда на РСПБЗН Свищов

11.09.2019 г., 10.00 ч.

 

Провеждане на ден на отворени врати в РСПБЗН Свищов

Сграда на РСПБЗН Свищов

12.09.2019 г. от 10:00 до 12:00 ч.

 

Организиране на дарителска кампания сред служителите от РСПБЗН в помощ на децата на загиналите при изпълнение на служебния си дълг служители на ГДПБЗН.

РСПБЗН Свищов

30.08.2019 г.

 

 

РСПБЗН Павликени

 

 

 

Провеждане на Дни на отворените врати. Разясняване на мерките за пожарна безопасност и защита при бедствия.

РСПБЗН гр. Павликени, ул. „Ф. Тотю” № 4

09.09.2019 г. – 13.09.2019 г., от 09:30 ч. до 11:30 ч.

 

Демонстрация пред обществото на тактико – технически възможности на силите и средствата за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

РСПБЗН гр. Павликени, ул. „Ф. Тотю” № 4

13.09.2019 г.

От 10:00 ч.

 

 

Публикация във връзка с професионалния празник и поздравление от началника на службата.

вестник „Павликенски глас“

Броя излизащ на 17.09.2019 г.

 

Организиране на дарителска кампания сред служителите от РСПБЗН в помощ на децата на загиналите при изпълнение на служебния си дълг служители на ГДПБЗН.

РСПБЗН гр. Павликени, ул. „Ф. Тотю” № 4

30.08.2019 г.

 

 

РСПБЗН Полски Тръмбеш

 

 

 

Организиране на отворени телефонни линии на РСПБЗН П. Тръмбеш.

 

РСПБЗН П. Тръмбеш,

ул.”Ал. Стамболийски” №15

06141/6848 – началник РСПБЗН

06141/5045 – дежурен РСПБЗН

09.09.2019 г.-11.09.2019 г. от 09,00 ч. до 12,00ч.

 

Провеждане на среща с кмета и представители на Община П. Тръмбеш във връзка с празника на служителите от ГДПБЗН-МВР.

Община П. Тръмбеш

11.09.2019 г.

 

 

Провеждане на ден на отворените врати в РСПБЗН П. Тръмбеш, извършване на демонстрации с пожарна техника, учебна евакуация и запознаване по теми, свързани с ПБЗН на деца от ДГ “Детски свят” гр. П. Тръмбеш.

ДГ “Детски свят” гр. П. Тръмбеш.

12.09.2019 г.

от 10.00 ч

 

Организиране на дарителска кампания сред служителите от РСПБЗН в помощ на децата на загиналите при изпълнение на служебния си дълг служители на ГДПБЗН.

РСПБЗН П. Тръмбеш

30.08.2019 г.

 

Провеждане на среща с настоящи и бивши служители от РСПБЗН П. Тръмбеш

РСПБЗН П. Тръмбеш

13.00 ч – 15.00 ч. на 13.09.2019 г.

 

 

РСПБЗН Елена

 

 

 

Организиране на приемна с открити телефонни линии за граждани.

 

 

РСПБЗН гр. Елена, 5070, ул. “Кокиче” № 1

тел.: 06151/6421

Gsm 0887000642

 

10,00-12,00 ч. на 9, 10, 11, 12 и 13 септември 2019 г.

 

Провеждане на ден на отворените врати.

РСПБЗН гр. Елена, 5070, ул. “Кокиче” № 1

от 09,30-12,00 ч. на 14.09.2019 г.

 

Демонстративно провеждане на обучение и евакуация.

ЦДГ “Радост” гр. Елена ул. “Ив. Момчилов” № 94

10.00 ч. на 10.09.2019 г.

 

Демонстративно представяне на оперативно-тактическите възможности на обновените по линия на европейските програми ПА.

ЦДГ “Радост” гр. Елена ул. “Ив. Момчилов” № 94

10.30 ч. на 10.09.2019 г.

 

Водосвет за здраве на всички служители на ГДПБЗН и на техните семейства.

РСПБЗН гр. Елена, 5070, ул. “Кокиче” № 1

Ориентировъчен час 12.00 ч. на 14.09.2019 г.

 

Популяризиране на доброволчеството.

Споделяне на страници и секции в сайтове и в социалните мрежи

Месец септември

 

Популяризиране на постоянно действащото подпомагане на децата на загинали и пострадали при изпълнение на служебния си дълг служители на МВР чрез благотворителност.

Споделяне на страници и секции в сайтове и в социалните мрежи

Месец септември

 

Популяризиране на свободно разпространяваното в интернет електронно издание на списанието „SOS 112”

Споделяне на страници и секции в сайтове и в социалните мрежи

Месец септември

 

Организиране на дарителска кампания сред служителите от РСПБЗН в помощ на децата на загиналите при изпълнение на служебния си дълг служители на ГДПБЗН.

РСПБЗН Елена

30.08.2019 г.

 

 

РСПБЗН Стражица

 

 

 

Дни на отворени врати и приемни за граждани.

РСПБЗН гр. Стражица

от 9-ти до 13-ти септември 2019 година.

 

Демонстрация на пожарна техника.

ЦДГ „Ангел Каралийчев“ гр. Стражица;

ЦДГ „Сава Цонев“ гр.Стражица

12-ти и 13-ти септември 2019 г.

 

Популяризиране на страницата на ГДПБЗН в сайта на МВР (http://www.mvr.bg/gdpbzn), информационния сайт (pojarna.com), фен-страницата на ГДПБЗН – МВР във facebook „Пожарна безопасност и защита на населението“, страници и секции в сайта на МВР, сайта на РДПБЗН Велико Търново (pojarna.vt.eu).

Сайт на Община Стражица

от 9-ти до 13-ти септември 2019 година.

 

Тържествен водосвет на техниката и служителите от РСПБЗН Стражица.

РСПБЗН гр. Стражица

10.09.2019 г.

 

Изготвяне на информационен материал за създаването и историята на РСПБЗН Стражица и предоставяне на обществеността.

Сайт на Община Стражица

от 9-ти до 13-ти септември 2019 г.

 

Организиране на дарителска кампания сред служителите от РСПБЗН в помощ на децата на загиналите при изпълнение на служебния си дълг служители на ГДПБЗН.

РСПБЗН Стражица

30.08.2019 г.

 

 

 

 

 

 

Изображения

 10 септември 2019 | 13:29