МВР

ОД Велико Търново

 

12 април 2019

Временна организация на движението на 15 и 16 април

Във връзка с подготовка и реализацията на събитията в рамките на програмата за тържествено честване на 140-та годишнина от приемането на Търновската конституция ще настъпят следните временни промени в организация движението на автомобили, както следва:

На 14 април 2019 г. /неделя/: Да се освободи от паркирали превозни средсjва пространството от източната страна на сградата на музей „Възраждане и Учредително събрание“ до сградите на музеите „Затвор“ и „Нова и най-нова история“ за времето от 14,00 ч. на 14.09.2019 г. до 22,30 ч. на 16.04.2019 г.

На 15 април /понеделник / 2019 г.
-за периода от 12,00 до 20,00 ч. /или до приключване на събитията от програмата/ се затваря движението за МПС на Площад "Цар Асен I" и прилежащите улици  "Климент Охридски" от църквата "Св.40 мъченици" до Площад "Цар Асен I", ул. Велчо Джамджията", ул. "Иван Вазов", ул. "Никола Пиколо", ул. "Михаил Кефалов"ул. "Чилталищна";-за времето от 21,00 до 22,00 ч. Площад "Цар Асен I" и прилежащите улици ;-за времето от 22,30 до 23,30 ч. /или до приключване на събитието/ ул. "Васил Левски" от уличното кръстовище с ул. Цар Освободител" до кръстовището с ул. "Христо Ботев";

На 16 април /вторник/ 2019 г.
-за периода от 06,30 до 22,30 ч. /или до приключване на събитията/ за движение на МПС ще бъде затворен Площад "Цар Асен I" и прилежащите улици "Климент Охридски", от църквата "Св.40 мъченици" до Площад "Цар Асен I, ул  "Велчо Джамджията", ул. "Иван Вазов", ул. Никола Пиколо" и ул. "Читалищна";- за периода от 08,00 до 15,00 ч. за движение на МПС се затварят улиците Независимост" и "Стефан Стамболов" до площад "Велчова завера";-от 12,00 ч. до приключване на празничното шествие ще бъдат затворени за движение на МПС улиците  от Музей "Възраждане и Учредително събрание": "Иван Вазов", "Велчо Джамджията", Стефан Стамболов", "Независимост" до паметник "Майка България" ;-за периода от 08,00 до 14,00 ч. /или до приключване на събитията в програмата/ се затваря за движение на МПС ул. "Васил Левски" в участъка от кръстовището с ул. "Цар Освободител"до кръстовището с ул. "Христо Ботев", от кръстовището с Пл. "Марно поле"до кръстовището с ул. "Васил Левски", улиците около Военен дом заключени до кръстовището с ул. "Христо Б и ул. "Марно поле".отев" ул. Цар Тодор Светослав".

Изображения

 12 април 2019 | 16:58