МВР

ОД Велико Търново

 

Професионален празник на Българската полиция - 08.11.2011 г.