МВР

ОД Велико Търново

 

Областно пълномащабно учение ЯНТРА 2010