МВР

ОД Велико Търново

 

Ден на отворени врати - 08.11.2010 г.