МВР

ОД Велико Търново

 

Новини

Призив

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

През 2020 г. и 2021 г. се очаква личните документи на много граждани да изтекат и да се наложи подновяването им.
До края 2020 г. в област Велико Търново предстои подмяната на приблизително 28 600 лични карти, 1350 паспорта и на 15 950 свидетелства за управление на моторни превозни средства. Това означава, че пред гишета БДС е възможно образуване на опашки от граждани.
В тази връзка жителите на област Велико Търново могат да подменят документите си за самоличност и преди изтичане срока им на валидност. Към момента няма опашки и гражданите, чиито документи подлежат на подмяна през 2020 г., могат да посетят звената БДС сега. Така ще се постигне по-равномерно натоварване на служителите, няма да има напрежение при административното обслужване, ще се избегне струпване на много хора пред гишетата и ще се съкрати времето за извършване на административната услуга.
Жителите на област Велико Търново могат да подадат заявление за издаване на лична карта и паспорт във всички звена БДС при РУ на МВР на територията на област Велико Търново.
Заявления за издаване на документи за самоличност могат да бъдат подадени и чрез електронните административни услуги „Издаване на лични карти на български граждани“ и „Издаване на паспорти на български граждани“.
ОДМВР – Велико Търново може да осъществи прием на заявления за издаване на български лични документи (лична карта и/или паспорт) по постъпили искания за организиран прием на заявления от държавни институции, общински администрации, кметства и др.

Благодарим Ви за разбирането!

07 фев 2020

Удължава се срокът на валидност на документите за самоличност с шест месеца

 

Във връзка с въведените извънредни мерки, срокът на валидност на личните карти и свидетелство за управление на МПС, който  изтича в периода 13 март 2020 г до 31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца, съобщи Светлана Ценева, директор на Дирекция „Български документи за самоличност”.В посочения срок на удължаване тези документи ще са валидни само и единствено на територията на страната. Тъй като предоставянето на административната услуга за издаване на български лични документи няма да преустанови своя режим на работа, по желание на гражданите ще могат да се издават нови документи и преди изтичането на този 6 месечен срок.
От Дирекция „Български документи за самоличност” отчитат рязък спад на подадените заявления, което означава, че гражданите спазват и се съобразяват с обявените противоепидемични мерки. Статистиката сочи, че на 9 март са приети молби за издаване на 5691 лични карти, 4302 паспорта и 1269 свидетелства за управление на МПС, а на 23 март - 1071 лични карти, 295 паспорта и 271 свидетелства за управление на МПС. Най-голямото натоварване за подаване на молби за лични документи се очаква през м.август, а след това през периода ноември-декември.
С влизането в сила на самия закон се удължава автоматично  срокът  на валидност на документа.
В случай на предстоящо пътуване всеки гражданин може да си извади  документ, както сега, така и след изтичане на карантина.
Удължава се срокът на валидност на документите на пребиваващите у нас чужденци с 6 месеца. Удължава се и срокът на валидност на документите на граждани на ЕС и техните семейства, които пребивават на територията на страната.
В параграф 11 в Закона за чужденците е предвидено тези, които пребивават продължително в страната - до 1 година и чийто срок изтича в периода на извънредното положение, да подадат документи 14 дни след изтичане на срока на извънредното положение, като този период няма да се счита за прекъсване и за нарушение. Същото важи и за чужденците, които не се намират на територията на страната и които са обвързани да се приберат до изтичане на разрешения срок. За тях е предвидено те да направят това до 14 дни след изтичане на извънредното положение. Например: студентите от Турция, които в момента не са на територията на България, но им изтича срокът за пребиваване, не трябва да бързат да го правят сега, това може да стане след изтичане на извънредното положение.
В момента в в домовете на Дирекция „Миграция“ в София и Любимец са настанени под 100 чуждени. Миграционната обстановка е спокойна, не се наблюдава увеличение на хора, незаконно успели да влязат в страната.
Спрямо всеки новопостъпил в домовете се налага карантинен период - няма връзка с адвокати, неправителствени организации. отделя се и от другите настанени в дома. Извършва се непрекъснат медицински контрол, уточни директорът старши комисар Николай Николов.
Ограничен е съпроводът на чужденците, принудително извеждани от страната, тъй като има риск за живота и здравето на служителите, които ги придружават.
За краткосрочно пребиваващите - туристи до 3 месеца, след изтичане на този срок могат да напуснат страната. Ако по някакви причини не могат да направят това, трябва да се обърнат към териториалните звена на "Миграция" за да им се удължи срокът. Дадени са указания на всички териториални звена за изпълнение на мерките.
Срокът за разрешителните за оръжие се удължава с два месеца след края на извънредното положение – уточни Дамян Димов, инспектор в Сектор „Контрол на общоопасните средства“ в Главна дирекция „Национална полиция“.
По този начин се избягва струпване на хора пред гишетата за издаване на документи в служба КОС.

26 мар 2020

В ход е превантивна кампания за защита на гражданите от телефонни измами, свързани с COVID-19

 Телекомуникационна компания разработи приложението A1 Guard в отговор на очакванията, че телефонни измамници биха могли да използват страховете на хората от коронавируса

МВР е партньор на кампанията на А1 срещу телефонните измамници. От телекома бе създадено приложението A1 Guard, което помага на потребителите да предпазят себе си и своите близки от телефонни измами.  То е достъпно за абонатите на всички мобилни оператори у нас, както и за ползвателите на фиксирани телефони от А1.
Наблюденията на МВР показват, че телефонните измамници са креативни и често се насочват към актуалните събития, за да звучат достоверно.
„След предприетите през 2019 г. активни и целенасочени действия на ГДНП и Прокуратурата, телефонните измами силно намаляха. Неутрализирани бяха 3 организирани престъпни групи, които се занимаваха с това. Красноречив факт за постигнатите резултати е, че през първите два месеца на тая година са регистрирани само 18 телефонни измами, срещу 252 през същите два месеца на 2019 г. Анализът сочи, че телефонните измамници стават все по-изобретателни и често сменят стратегиите си, за да не бъдат хванати. В периода на пандемията на COVID-19 се появяват нови сценарии – измамниците се представят за доброволци от групи за подкрепа, лекари, които търсят пари за лечение и изследвания, възползвайки се от страха на хората. Нужно е да бъдем изключително гъвкави и иновативни в овладяването на този проблем и се радвам, че в лицето на A1 Guard вече имаме подходящ инструмент, с който да отговорим на тази необходимост“, заяви директорът на ГДНП, главен комисар Христо Терзийски.
„Ние сме не само телеком лидер, но и компания, която работи със социална отговорност към своите служители, клиенти и обществото. Считаме, че е наш дълг да помогнем за разрешаването на проблема с телефонните измами, особено във времена като днешните, когато да предпазим своите близки е основна човешка цел. Приложението А1 Guard е нашата следваща стъпка в кампанията за дигитална солидарност по време на социалната изолация и спазването на мерките, наложени от пандемията на коронавирус, затова ние предоставяме апликацията напълно безвъзмездно. Направихме приложението достъпно за абонатите на всички мобилни оператори, защото считаме, че всеки потребител има право да получи адекватна защита, както и да осигури такава на близките си хора“ сподели Александър Димитров, изпълнителен директор на А1 България.
Приложението А1 Guard предупреждава за потенциални телефонни измами, като позволява да бъде ограничена входящата комуникация с непознати на ползвателя номера.
То може да се инсталира на смартфона на един управляващ номер, който да менажира повикванията на до пет защитени номера, считани за потенциални жертви, които могат да приемат свободно входящи обаждания от ограничения брой номера. Управляващият номер може да ползва смартфон с операционна система Android или iOS. Изискването за защитените номера е да разполагат с Android устройство, а в случай че ползват стационарен телефон на А1, iOS устройство или такова без операционна система, то те могат да използват функциите на приложението чрез предварителна инсталация на безплатен номер 1441.

Повече подробности за приложението и неговите функции може да намерите на страницата на телекома в интернет.

a1_antifraud_kv_f_horizontal

23 мар 2020

МВР предоставя бланка на декларация, която да улесни гражданите за придвижване през КПП в областните градове

Бланката е прикачена под съобщението на интернет страницата на МВР


За да се избегнат излишни струпвания и опашки от граждани пред общините и гишетата на дирекция „Български документи за самоличност“ за смяна на адрес и отразяването му в личните карти, спешен порядък бе изготвена бланка за декларация. Тя ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 г.
Припомняме, че от 00:00 часа днес на входовете и изходите на областните градове са изградени контролно-пропускателни пунктове, през които се допуска влизането и излизането на граждани само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес.

21 мар 2020

Главният секретар на МВР инспектира работата на 7-те КПП-та на територията на Велико Търново

Гражданите трябва да разберат, че идеята на всички тези допълнителни мерки, които се предприемат от всички държавни институции в страната е да се минимизира разпространението на коронавируса. Към момента ограниченията са препоръчителни и всеки от нас трябва да си наложи самоконтрол и самодисциплина, в противен случай имаме готовност и за по-рестриктивни мерки, съобщи във Велико Търново главен комисар Ивайло Иванов.  По отношение на декларацията, която ще се изисква по новоизградените КПП в областните центрове главният  секретар обясни, че тя може да се изтегли от сайта на МВР, при нужда полицаите ще раздават формуряра за попълване на място.  Главен комисар Иванов призова отново да не се спекулира по никакъв начин с всичко, което касае епидемията и въведените извънредни мерки. Той подчерта, че няма нужда да се сменят адресните регистрации по настоящ адрес. Постоянният, настоящият и адреса по месторабота ще бъдат посочени в тези декларации и ще се направи всичко възможно те да стигнат до всеки български гражданин. Главен комисар Иванов обясни още, че служителите по КПП-тата ще вземат отношение по всеки възникнал казус. Мерките са нови, нито гражданите, нито полицията до момента ги е изпълнявала, така че е възможно да има случаи, които ще се прецезират на място, поясни още той. За включването на армията в контрола по изпълнение на мерките  главният секретар разясни, че това ще става при необходимост и единствено в помощ като ресурс, а не с ретстриктивна цел. Директорът на ОДМВР-В. Търново старши комисар Димитър Машов обясни, че полицейски служители стриктно следят за спазване на предприетите мерки, изпълняването на наложените карантини и обикалят в града и чрез мегафони призовават гражданите да останат по домовете си. Той апелира още веднъж всички да спазват наложените мерки и да проявят отговорност към себе си и към близките си.

Във връзка с предстоящия празник на В. Търново – 22 март, кметът на общината инж. Даниел Панов припомни, че всички мероприятия са отложени, празникът ще бъде отбелязан единствено с камбанен звън в 12,00 часа. 
DSC_0003

21 мар 2020

Генералният секретариат на МОКП Интерпол предупреждава за възможни измами, свързани с COVID-19

На много места по света престъпници се възползват от момента на паника, за да въведат в заблуждение своите жертви в интернет пространството

Отчетено е предлагане за закупуване на медицински предпазни средства и другите защитни продукти в много интернет сайтове, фалшиви магазини и акаунти в социалните мрежи. След извършеното заплащане на заявените продукти, неподозиращите жертви не получават нищо в замяна. Това е един вид от финансовите измами, свързани с настоящата здравна криза, докладвани на Интерпол от членовете на световната организация. Съобщава се, че загубите на жертвите достигат много високи суми. Само за един документиран случай те са стотици хиляди долари. Този вид престъпления имат международен характер. Финансовата служба на Интерпол е получила информация от членките на организацията, че жертвите на престъпленията са главно от Азия, а извършителите са локализирани на различни места по света и главно в Европа.           
В един от случаите жертва от Азия е направила няколко плащания към различни банкови сметки. По-късно е установено, че банковите сметките са на името на различи лица, замесени в престъпна дейност на територията на Европа. На по-късен етап тези сметки са блокирани, но някои от плащанията вече са били препратени към други банкови сметки и не е било възможно да бъдат проследени.
Друга част от регистрираните престъпления са т.нар. телефонните  измами и „фишинг“.
Сценарият при телефонните измами - извършителите се свързват с жертвите, заявяват, че са представители на клиники и/или медицински служители, съобщават за близки, заразени от вируса и настояват за незабавно превеждане на средства за тяхното лечение.
При „фишинга“ извършителите използват електронната поща, изпращайки писма от името на национални или международни здравни организации. Целта им е да набавят допълнителна информация за разплащателните средства на жертвите или да ги подлъжат да отворят определени файлове, съдържащи зловреден софтуер. В повечето случай извършителите се представят с имена, близки до действащи компании, интернет сайтове, с цел въвеждане в заблуждение на жертвите. 
Към настоящия момент Интерпол е взела участие в около 30 случая на измами, свързани с COVID-19, извършени на територията на Азия и Европа. Предприети са мерки за блокиране на 18 банкови сметки и замразяване на повече от 730 000 долара. Международната организация е издала лилав бюлетин във връзка с разпространилата се вирусна инфекция.

Препоръки от експертите на ИНТЕРПОЛ за противодействие на този вид престъпления:

·         Когато правите поръчка за предпазни средства, използвайки интернет пространството, следва да проверите дали лицето, представящо се за търговец, в действителност е такъв.

         -   Да се внимава от лъжливи/мними интернет сайтове, тъй като престъпниците много често ползват такива сайтове, които на пръв поглед са  като оригиналните;

-         Търсете отзиви на предишни клиенти за това дали са получили стоката, както е нейното качество и т.н.;

-         Внимавайте при извършването на плащания към банкови сметки, които не са на територията на страната на търговеца;

-          Ако имате съмнение, че сте жертва на такава измама, незабавно уведомете банката, с цел спиране на плащането;

-             Не отваряйте линкове или приложения, изпратени от неизвестни потребители;

-             Отнасяйте се внимателно при получаването на e-mail от непознати лица, предлагащи медицинско защитно оборудване.  

19 мар 2020

Във връзка с въведеното извънредно положение е предвидено засилено полицейско присъствие за предотвратяване на престъпления ​

Извършителите подлежат на по-тежки наказания

ОДМВР – В. Търново предприема редица мерки, с цел недопускане извършването на престъпления от общ характер на територията на област В. Търново, по време на въведеното извънредно положение в цялата страна. Засилено полицейско присъствие се предвижда в районите около магазините за хранителни стоки, аптеки и най-вече в малките населени места. Целта е да се съблюдава за спазването на въведените ограничения и предотвратяване на евентуални нарушения на обществения ред  и посегателства върху имуществото на гражданите.
От ОДМВР – В. Търново и Окръжна прокуратура – В. Търново предупреждават, че извършителите подлежат на по-строги санкции, като размерът им е уреден със специален текст в Наказателния кодекс. В чл. 195, ал. 1 е посочено, че за кражба на държавно, кооперативно или друго обществено имущество наказанието е от 1 до 10 години, ако е извършено във време на пожар, наводнение, корабокрушение, катастрофа, война или друго обществено бедствие.
Под отговорност ще бъдат подведени и собствениците и управители на обекти, които не се съобразяват с въведените извънредни мерки, както и гражданите под карантина, които не изпълняват забраните. 

16 мар 2020