МВР

ОД Велико Търново

 

Новини

Призив

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,  

През 2020 г. и 2021 г. се очаква личните документи на много граждани да изтекат и да се наложи подновяването им.
До края 2020 г. в област Велико Търново предстои подмяната на приблизително 26 000 лични карти, 700 паспорта и на 14 500 свидетелства за управление на моторни превозни средства. Това означава, че пред гишета БДС е възможно образуване на опашки от граждани.
В тази връзка жителите на област Велико Търново могат да подменят документите си за самоличност и преди изтичане срока им на валидност. Към момента няма опашки и гражданите, чиито документи подлежат на подмяна през 2020 г., могат да посетят звената БДС сега. Така ще се постигне по-равномерно натоварване на служителите, няма да има напрежение при административното обслужване, ще се избегне струпване на много хора пред гишетата и ще се съкрати времето за извършване на административната услуга.
Жителите на област Велико Търново могат да подадат заявление за издаване на лична карта, паспорт, подмяна на СУМПС и дубликат на СУМПС, преди изтичане на срока им на валидност във всички звена БДС при РУ на МВР на територията на област Велико Търново.
Заявления за издаване на документи за самоличност могат да бъдат подадени и чрез електронните административни услуги „Издаване на лични карти на български граждани“ и „Издаване на паспорти на български граждани“.
ОДМВР – Велико Търново може да осъществи прием на заявления за издаване на български лични документи (лична карта и/или паспорт) по постъпили искания за организиран прием на заявления от държавни институции, общински администрации, кметства и др.

Благодарим Ви за разбирането!

 

11 апр 2020

Предприети мерки по издаване на български лични документи - 27.05.2020 г.

Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че в РУ – Стражица, П. Тръмбеш и Павликени при ОДМВР – В. Търново няма осигурен достъп за хора с увреждания, възрастни с намалена подвижност и/или затруднения в предвижването (не са изградени рампи или др. подобни съоръжения).
В тази връзка при необходимост в звената БДС към РУ на МВР или сектор БДС – ОДМВР В. Търново може да се подаде заявление за посещение с мобилна биометрична станция за приемане на заявления за издаване на документи за самоличност.
Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР - В. Търново имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената на БДС  на територията на областта.
Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена БДС, както и с цел допринасяне за удобството на гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.
Готовите документи се получават в звено БДС при ОДМВР - В. Търново, където е подадено заявлението.
В тази връзка е и предоставената по-долу информация за натовареността на отделните звена по районни управления.
Поделение

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

27 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

66

20

-

РУ Горна Оряховица

42

3

20

РУ Елена

11

0

3

РУ Павликени

11

2

5

РУ Полски Тръмбеш

7

1

2

РУ Свищов

16

7

12

РУ Стражица

4

1

4

Общо:

157

34

46

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

26 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

76

19

-

РУ Горна Оряховица

39

1

15

РУ Елена

12

2

6

РУ Павликени

7

1

3

РУ Полски Тръмбеш

4

1

5

РУ Свищов

24

7

12

РУ Стражица

9

1

1

Общо:

171

32

42

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

22 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

53

13

-

РУ Горна Оряховица

27

8

15

РУ Елена

0

2

2

РУ Павликени

9

2

7

РУ Полски Тръмбеш

3

0

2

РУ Свищов

24

6

3

РУ Стражица

5

0

3

Общо:

121

31

32

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

21 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

98

25

-

РУ Горна Оряховица

25

4

15

РУ Елена

5

0

3

РУ Павликени

10

0

10

РУ Полски Тръмбеш

3

0

1

РУ Свищов

39

3

9

РУ Стражица

4

0

2

Общо:

184

32

40

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

20 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

74

10

-

РУ Горна Оряховица

29

2

12

РУ Елена

6

2

3

РУ Павликени

4

1

5

РУ Полски Тръмбеш

2

0

2

РУ Свищов

24

6

5

РУ Стражица

4

1

2

Общо:

143

22

29

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

19 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

81

24

-

РУ Горна Оряховица

34

4

19

РУ Елена

8

3

2

РУ Павликени

18

0

8

РУ Полски Тръмбеш

3

0

1

РУ Свищов

18

2

10

РУ Стражица

6

0

2

Общо:

168

33

42

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

18 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

60

18

-

РУ Горна Оряховица

40

3

15

РУ Елена

11

0

4

РУ Павликени

14

1

8

РУ Полски Тръмбеш

10

1

4

РУ Свищов

22

4

9

РУ Стражица

8

0

1

Общо:

165

27

41

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

15 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

53

14

-

РУ Горна Оряховица

24

3

9

РУ Елена

4

0

0

РУ Павликени

6

1

5

РУ Полски Тръмбеш

2

0

2

РУ Свищов

21

2

6

РУ Стражица

3

0

1

Общо:

113

20

23

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

14 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

51

7

-

РУ Горна Оряховица

27

7

16

РУ Елена

8

3

2

РУ Павликени

9

1

8

РУ Полски Тръмбеш

5

0

2

РУ Свищов

31

7

17

РУ Стражица

11

1

1

Общо:

142

26

46

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

13 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

68

9

-

РУ Горна Оряховица

35

2

11

РУ Елена

3

0

3

РУ Павликени

7

1

5

РУ Полски Тръмбеш

10

2

0

РУ Свищов

17

3

11

РУ Стражица

7

0

5

Общо:

147

17

35

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

12 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

47

12

-

РУ Горна Оряховица

31

8

12

РУ Елена

5

0

4

РУ Павликени

14

1

7

РУ Полски Тръмбеш

4

0

1

РУ Свищов

14

3

1

РУ Стражица

7

0

0

Общо:

122

24

25

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

11 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

70

18

-

РУ Горна Оряховица

33

2

18

РУ Елена

7

2

5

РУ Павликени

11

0

8

РУ Полски Тръмбеш

5

2

5

РУ Свищов

16

4

5

РУ Стражица

3

0

3

Общо:

145

28

44

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

08 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

48

14

-

РУ Горна Оряховица

24

1

17

РУ Елена

4

0

4

РУ Павликени

14

3

7

РУ Полски Тръмбеш

3

3

2

РУ Свищов

14

3

10

РУ Стражица

5

0

2

Общо:

112

24

42

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

07 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

55

12

-

РУ Горна Оряховица

17

2

17

РУ Елена

6

0

2

РУ Павликени

10

0

9

РУ Полски Тръмбеш

6

0

3

РУ Свищов

14

2

8

РУ Стражица

4

3

2

Общо:

112

19

41

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

05 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

49

7

-

РУ Горна Оряховица

35

3

11

РУ Елена

5

2

4

РУ Павликени

7

2

6

РУ Полски Тръмбеш

4

1

5

РУ Свищов

16

2

5

РУ Стражица

4

0

2

Общо:

120

17

33

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

04 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

54

10

-

РУ Горна Оряховица

31

5

14

РУ Елена

5

0

1

РУ Павликени

10

1

10

РУ Полски Тръмбеш

10

2

4

РУ Свищов

19

1

7

РУ Стражица

6

1

2

Общо:

135

20

38

27 май 2020

3018 нарушения са установени по време на акция „Скорост“

3018 нарушения на скоростта са установени в област В. Търново по време на провелата се в периода 13-20 май специализирана полицейска операция за контрол на скоростните режими.  От тях 1582 са в населени места и 1436 извън населено място. 19 от водачите, нарушили ограниченията на скоростта ще бъдат санкционирани с лишаване от правоуправление за срок от 3 месеца и глоба.
По време на акцията устройствата за контрол на скоростта са засекли в района на Западен пътен възел във В. Търново автомобил, движещ се със 153 км/ч, при ограничение на скоростта от 50км/ч. На разклона за П. Тръмбеш е засечен автомобил със скорост 150 км/ч, при ограничение 60 км/ч и в Лясковец е засечен автомобил, движещ се със 109 км/ч при ограничение на скоростта от 40 км/ч.
Входа на специализираната полицейска операция са отнети 32 свидетелства за управление на автомобил, заради неплатени глоби, връчени са 129 електронни фиша на водачи на моторни превозни средства и 9 на пътници в автомобилите. Образувани са 10 бързи производства.
Контролът на скоростта в област В. Търново ще продължи.   

22 май 2020

Стартира специализирана полицейска операция за спазване на скоростните режими

Днес от 16 часа до 16 часа на 20 май на територията на цялата страна започва специализирана полицейска операция за спазване на скоростните режими. Контролът ще се извършва както през деня, така и през тъмната част на денонощието.
При проведената от 8 до 11 май комплексна операция за контрол на пътното движение на територията на област В. Търново са проверени 511 автомобила и 692 граждани. Констатирани са 278 нарушения, от които за неспазване на пътни знаци и маркировка 22, неправилно изпреварване – 10, неизползване на обезопасителен колан – 20, каска – 2. Неправоспособните водачи са били 6, тези седнали зад волана, след употреба на алкохол – 5, а за шофиране, след употреба на наркотични вещества са били санкционирани 3-ма. Съставени са 82 акта и са наложени 196 глоби по фиш. Връчени са 64 електронни фиша.

13 май 2020

Препоръки за предотвратяване на пожари през летния сезон

Навлизаме в пролетно – летният сезон, характерен с повишаване на температурите и продължителни засушавания, с което значително се увеличават предпоставките за възникване на пожари в селското стопанство, горските и полските територии в страната.
Статистиката сочи, че за изминалата година възникналите пожари в сухи треви на територията на Област Велико Търново са 779. Тези пожари не само оказват значително вредно въздействие върху околната среда, но много често те застрашават и навлизат в горски територии. Не са редки и случаите, в които се засягат и жилищни сгради, стопански постройки, лозя и овощни гради, като по този начин унищожават домове и поминък. За гасенето на тези пожари се изискват много усилия и ангажирането на голям брой служители и пожарна техника, което намалява възможността за оказване на помощ от страна на службите за пожарна безопасност при възникване на други инциденти.
Спазвайки някои основни правила можем значително да намалим риска от пожар.
Не трябва да се пали огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.
Не трябва да изхвърляме неизгасени цигари и бутилки.  Освен че замърсяват околната среда стъклените бутилките могат да имат ефекта на лупа, която може да предизвика пожар.
Когато се пали огън в двора, трябва предварително огнището да бъде обезопасено. Покрай него не трябва да има горими материали, а в близост да бъдат подготвени подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.).
Паленето на огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата крие опасност от пренасяне на огъня и неговото бързо разпространение.
Никога не трябва накладен огън да бъде оставян без наблюдение!
В случай, че забележите възникнал пожар трябва незабавно да сигнализирате на телефон 112. За да улесните намирането на пожара и спомогнете за бързото пристигане на екипите на пожарната трябва да съобщите къде е пожара, какво гори има ли застрашени хора и/или сгради, вашите имена и телефон за обратна връзка в случай на нужда.
След съобщаването за пожара всеки трябва да прецени може ли да загаси пожара или да помогне той да не се разпространи. Ако се опитвате да гасите възникнал пожар, трябва да помните, че най-важна е вашата безопасност и тази на останалите хора. Не предприемайте излишни рискове, а преценявайте силите и възможностите си.
Статистиката показва, че най-честите причини за възникването на пожар в сухи треви са небрежността при боравене с открит огън и умишлените действия. Бъдейки внимателни и спазвайки основните правила за пожарна безопасност всеки от нас може да допринесе за опазването на собственото и чуждото имущество, както и за съхранението на биоразнообразието и околната среда.
Умишлените действия трудно могат да бъдат предотвратени, но всеки може да помогне за откриването на извършителя и неговото санкциониране. В случай, че сте станали свидетел на действия, които са предизвикали пожар можете да сигнализирате в районните служби за пожарна безопасност или в управленията на МВР. Закона за министерството на вътрешните работи дава възможност на служителите на министерството да налагат административни санкции в размер от 200 до 2000лв на физически лица.
Освен предвидените в ЗМВР санкции Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Велико Търново от 2019г предприе действия за незабавно уведомяване на Областна дирекция Велико Търново към Държавен фонд „Земеделие“ за предприемане на мерки по компетентност в случай, че засегнатите от пожар площи са включени в програми за субсидиране.
Допълнително полезна и разнообразна информация може да намерите на информационния сайт на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ pojarna.com, както и във facebook страницата Пожарна безопасност и защита на населението.

05 май 2020