МВР

ОД Велико Търново

 

Пътен контрол 2019 г. - 13.12.2019 г.

13 дек 2019

Места за контрол на скоростта на територията на ОДМВР - В. Търново


13.
12.2019 г.

РУ – Г. Оряховица – гр. Г. Оряховица, улиците „Родопи“ и „Св. Княз Борис I“

10.
12.2019 г.

РУ – Г. Оряховица – гр. Лясковец

19.
10.2019 г.

РУ – Свищов – с. Царевец

18.
10.2019 г.

РУ – Свищов – с. Совата

22. 08.2019 г.

РУ – В. Търново и сектор „Пътна полиция” – гр. В. Търново, бул."България"

08. 08.2019 г.

РУ – В. Търново и сектор „Пътна полиция” – гл. път I – 4, км.132 (бензиностанция Лукойл)

РУ – Г. Оряховица – гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“

04. 08.2019 г.

РУ – Г. Оряховица – гр. Лясковец

02. 08.2019 г.

РУ – Г. Оряховица – гр. Г. Оряховица

17. 07.2019 г.

РУ – В. Търново и сектор „Пътна полиция” – гл. път I – 4, км. 132 (бензиностанция Лукойл)

РУ - Г. Оряховица - път II- 53,км. 6+233

РУ – Свищов – гр. Свищов, ул. „Отец Паисий“

03. 0
7.2019 г.

РУ – В. Търново и сектор „Пътна полиция” – гл. път I – 5, км. 101 (местността Дервент)
РУ – Г. Оряховица –   ПП I-5,км. 83+700

РУ – Свищов – гл. път I- 3, км. 24 (Плевен - Бяла)

РУ – Елена – път II- 53, гр. Елена

19. 0
6.2019 г.

РУ – Г. Оряховица – гр. Лясковец

РУ – Свищов – с. Совата

12.06.2019 г.


РУ – Г. Оряховица – гр. Г. Оряховица, ул.“Св. Княз Борис I“

РУ – Свищов – гр. Свищов, ул. „Отец Паисий“

04. 0
6.2019 г.

РУ – Свищов – гр. Свищов, ул. „Патриарх Евтимий“

30. 05.2019 г.

РУ – Свищов – с. Вардим

17.
05.2019 г.

РУ – Г. Оряховица – ПП I- 4, км. 143+800

16. 05.2019 г.

РУ – В. Търново и сектор „Пътна полиция“ – гл. път I- 4, км. 132 (бензиностанция Лукойл)

12.05.2019 г.

РУ – Свищов – с. Царевец

30.
04.2019 г.

РУ – В. Търново и сектор „Пътна полиция” – гл. път I- 4, км. 132 (бензиностанция Лукойл)

РУ – Г. Оряховица – гр. Г. Оряховица, ул.“Св. Княз Борис I“

РУ - Свищов - път III - 407, км.92.650


29.
03.2019 г.

РУ – В. Търново и сектор „Пътна полиция” – гл. път I- 4, км. 132 (бензиностанция Лукойл)

28.
03.2019 г.

РУ – Г. Оряховица – гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“

РУ – Свищов – с. Совата

РУ – Елена – път II – 53, км.50 + 500 (Марянска дъбрава)

27.
03.2019 г.

РУ – В. Търново и сектор „Пътна полиция“ – гл. път I- 4, км.132 (бензиностанция Лукойл)

РУ – Свищов – с. Вардим

РУ – Елена – гр. Златарица

20.
03.2019 г.

РУ – В. Търново и сектор „Пътна полиция” – гл. път  I- 4, км.132 (бензиностанция Лукойл) и гл. път I – 5, км.101 (местността Дервент)

РУ – Свищов – с. Совата

РУ - Г. Оряховица - гр. Г. Оряховица, ул. "Иван Момчилов"

18.03.2019 г.

РУ – Свищов – път II – 52, км. 39+565

16.03.2019 г.

РУ – Свищов – с. Царевец

21.
02.2019 г.

РУ – Свищов – път II – 52, км. 47.190 (Свищов - Русе)

20.
02.2019 г.

РУ – Свищов – път II – 52, км. 47.190 (Свищов - Русе)


30.
01.2019 г.

РУ – Свищов – път II – 52, км. 47.190 (Свищов - Русе)

 25 февруари 2020 | 13:50