МВР

ОД Велико Търново

 

Пътен контрол - 15.12.2018 г.

14 дек 2018

Места за контрол на територията на ОДМВР - Велико Търново

15.12.2018 г.
РУ – Г. Оряховица – гр. Лясковец, ул. „Васил Левски“

14.12.2018 г.

РУ – Велико Търново и сектор „Пътна полиция” – гр. Велико Търново, Бул. България, ул."Козлуджа"

30.11.2018 г.

РУ – Свищов – гр. Свищов, ул. „Отец Паисий“

29.11.2018 г.

РУ – Г. Оряховица – път II – 53, км. 9+025

28.11.2018 г.

РУ – В. Търново и сектор „Пътна полиция” – гр. Велико Търново, улиците „България“ и „Дълга лъка“

26.11.2018 г.

РУ – Свищов – път II- 52, км.47+190

23.11.2018 г.

РУ – Г. Оряховица – гр. Г. Оряховица, ул. „Цар Освободител“

13.11.2018 г.

РУ – Г. Оряховица – път III – 514, км. 38+083

11.11.2018 г.

РУ – Свищов –  гр. Свищов, ул. „Отец Паисий“

10.11.2018 г.
РУ – Свищов – път II – 52 (Свищов – Русе)

0
9.11.2018 г.
Сектор „Пътна полиция“ – с. Ресен

0
7.11.2018 г.
РУ – Г. Оряховица – гр. Лясковец

06.11.2018 г.

РУ – Г. Оряховица – гр. Г. Оряховица, ул. „Св. Княз Борис I“

02.1
1.2018 г.
РУ – Елена – гр. Златарица

30.10.2018 г.

РУ – Г. Оряховица – път II – 53, км.16+983 и гр. Лясковец, ул. „М. Райкович“

29.10.2018 г.

РУ – Свищов – път II – 52, км.47+190 (Свищов - Русе)

25.10.2018 г.
Сектор „Пътна полиция“ – гл. път I- 5, км. 101 (местността „Дервент“)

2
3.10.2018 г.
РУ – Г. Оряховица – път II – 53, км. 6+383

22.
10.2018 г.
РУ – Свищов – с. Вардим

21.10.2018 г.

РУ – Г. Оряховица - ПП  I- 5, км. 83.700
РУ – П.Тръмбеш – ПП I - 5, км. 77.300 – с. Петко Каравелово и ПП I - 5, км.69

19.10.2018 г.
РУ – П. Тръмбеш – път III – 407, км. 65.800, ПП I- 5, км.66.400

18.10.2018 г.
РУ - Свищов - път II - 52, км. 47.190

17.10.2018 г.
РУ – Свищов – път II – 52, км. 47.190

16.10.2018 г.
РУ – Г. Оряховица – ПП I – 4, км. 143.800

15.10.2018 г.
Сектор „Пътна полиция“ – гл. път I- 5, местността „Дервеня“

13.10.2018 г.
РУ – Свищов – с. Царевец

06.
10.2018 г.
РУ – Свищов – с. Царевец

30.08.2018 г.
РУ – В. Търново и сектор „Пътна полиция” – бул.“България“ и ул.“Краков“

28.07.2018 г.

РУ – Свищов – с. Царевец

22.07.2018 г.

РУ – Г. Оряховица – път II- 53, км. 19.856 и ПП I – 4, км. 143.800
РУ – Свищов – с. Царевец

19.07.2018 г.
РУ – Свищов – с. Совата

13.07.2018 г.
РУ – Свищов – гл. път I-3 (Плевен - Бяла)

08.07.2018 г.
РУ – Г. Оряховица – ПП I- 5, гл. път II – 53 и ПП I – 4, км. 143.800
РУ – Свищов – с. Царевец

07.07.2018 г.
РУ – Елена- гр. Златарица, ул. „Проф. В. Златарски“
РУ – Свищов – път II-52 (Свищов - Русе)

06.07.2018 г.
РУ – Елена – път II- 53, местността (Марянска дъбрава)

09.06.2018 г.

РУ – Г. Оряховица –гр. Г. Оряховица, ул. „Христо Смирненски“ и гр. Лясковец, ул.“Васил Левски“
РУ – Свищов – гр. Свищов, улиците „Отец Паисий“ и „Ген. П. Киселов“07.06.2018 г.
РУ – Г. Оряховица – гр. Г. Оряховица, ул. „Свети Княз Борис I“
РУ – Свищов – гр. Свищов, ул. „Отец Паисий“ и път II – 52 (Свищов - Русе)


23.05.2018 г.
РУ – Свищов – в селата Совата и Царевец

22.05.2018 г.

РУ – Свищов –път II- 52 (Свищов - Русе)


02.05.2018 г.
РУ – В. Търново и сектор „Пътна полиция” – гл. път I - 5
РУ – Г. Оряховица – гл. път I- 4, км. 143.800
РУ – Свищов – гл. път I – 3, км. 26 (Плевен – Бяла )
РУ – Стражица – гл. път I - 4
РУ – Павликени – кръстовище между пътищата III – 303 и III - 405
РУ – П. Тръмбеш – гл. път I - 5
РУ – Елена – път II -53

20.04.2018 г.
РУ – Свищов – с. Совата

30.03.2018 г.
РУ – Свищов – с. Вардим

18.03.2018 г.
РУ – Свищов – с. Царевец

07.03.2018 г.
РУ – Свищов – с. Царевец

17.02.2018 г.
РУ – Свищов – с. Царевец

16.02.2018 г.
РУ – Елена – гр. Златарица
РУ – Стражица – гл. път I – 4, км. 157+700
РУ – Павликени – кръстовището между път III - 303  и път III - 405

15.02.2018 г.
РУ – Свищов – изхода за гр. Павликени

14.02.2018 г.

РУ – Г. Оряховица -  гл. път I- 4, км. 143+800
РУ – П. Тръмбеш – селата Петко Каравелово и Куцина

13.02.2018 г.

Сектор „Пътна полиция“ – гл. път II – 55, км.8 (паркинг Косатката)

09.02.2018 г.
РУ – Свищов – път II- 52, км. 47+190 (Свищов - Русе)

31.01.2018 г.
РУ – Елена – път II- 53, км. 50+500 (Марянска дъбрава)

30.01.2018 г.
Сектор „Пътна полиция“ – гл. път I – 5, км 108 (обходния път за гр. Дебелец)
РУ – Свищов – гл. път I- 3, км. 26 (направление Плевен - Бяла)

05.01.2018 г.


Сектор „Пътна полиция“ – гл. път I – 5, км 108 (обходния път за гр. Дебелец)
РУ – Г. Оряховица – ПП I – 4, км. 143.800
РУ – Свищов – гл. път I- 3, км.26 (Плевен - Бяла)
РУ – Елена – път II- 53, км.50.500 (Марянска дъбрава)

 14 декември 2018 | 14:20