МВР

ОД Велико Търново

 

График, относно извършване на прием на граждани в населените места от област В. Търново от мобилни екипи през м. юни 2020 година

08 юни 2020

june2020

 08 юни 2020 | 10:20