МВР

ОД Велико Търново

 

График, относно извършване на прием на граждани в населените места от област В. Търново от мобилни екипи през м. юли 2020 година

24 юни 2020

july2020

 24 юни 2020 | 17:11