МВР

ОД Велико Търново

 

График, относно извършване на прием на граждани в населените места от област В. Търново от мобилни екипи през м. юли 2019 година

21 юни 2019

july2019

 21 юни 2019 | 11:32