МВР

ОД Велико Търново

 

График, относно извършване на прием на граждани в населените места от област В. Търново от мобилни екипи през м. май 2019 година

02 май 2019

may2019

 02 май 2019 | 10:43