МВР

ОД Велико Търново

 

График, относно извършване на прием на граждани в населените места от област В. Търново от мобилни екипи през м. април 2019 година

26 мар 2019

april2019

 26 март 2019 | 10:20