МВР

ОД Велико Търново

 

График, относно извършване на прием на граждани в населените места от област В. Търново от мобилни екипи през м. август 2019 година

23 юли 2019

august2019

 23 юли 2019 | 11:23