МВР

ОД Велико Търново

 

График за провеждане срещите на ПИ и Mл. ПИ с обществеността и органите на местно самоуправление на територията на РУ – Павликени през 2019 г.

21 фев 2019

№ по ред

Населено място

Дата

Място

1.

с. Лесичери

22.03.19 г. - 10.00 ч.

Клуб на пенсионера

2.

с. Карайсен

07.03.19 г.- 13.00 ч.

Читалище

 

3.

с. Батак

07.03.19 г.-14.30 ч.

Читалище

4.

с. Сломер

07.03.19 г.-16.00 ч.

Читалище

5.

гр.Сухиндол

28.03.19 г.- 17.00 ч.

Читалище

 

6.

с.Коевци

27.03.19 г.- 11.00 ч.

Клуб на кметството

7.

с. Красно Градище

27.03.19 г.-09.00 ч.

Клуб на кметството

8.

с. Горско Косово

26.03.19 г.-11.00 ч.

Клуб на кметството

9.

с. Патреш

06.03.19 г.-13.00 ч.

Клуб на пенсионера

10.

с. Г.Липница

06.03.19 г.-14.30 ч.

Читалище

11.

с. Д.Липница

06.03.19 г.-16.00 ч.

Клуб на пенсионера

12.

с. Стамболово

21.03.19 г.- 10.00 ч.

Клуб на пенсионера

13.

с. Бяла река

26.03.19 г.-10.00 ч.

Клуб на кметството

14.

с. Дъскот

07.03.19 г.- 09.30 ч.

Читалище

 

15.

с. Паскалевец

07.03.19 г.- 11.00 ч.

Клуб на пенсионера

16.

с. Недан

11.03.19 г.- 13.00 ч.

Стол на зем.кооперация

17.

с. Бутово

11.03.19 г.- 15.00 ч.

 

Читалище

18.

с. Горско Калугерово

26.03.19 г.- 09.00 ч.

Клуб на кметството

19.

с. Върбовка

12.03.19 г.- 13.00 ч.

Читалище

 

20.

с. Димча

12.03.19 г.- 15.00 ч.

Читалище

 

21.

с. Михалци

13.03.19 г.- 10.30 ч.

Клуб на пенсионера

22.

с. Мусина

15.03.19 г.- 09.00 ч.

Клуб на кметството

23.

гр. Бяла Черква

14.03.19 г.- 10.00 ч.

Читалище

 

24.

с. Росица

14.03.19 г.- 15.00 ч.

Читалище

 

25.

с. Вишовград

14.03.19 г.- 13.00 ч.

Читалище

 

26.

гр. Павликени

29.03.19 г.- 17.00 ч.

Читалище

 21 февруари 2019 | 10:16