МВР

ОД Велико Търново

 

График за провеждане срещите на ПИ и МЛ. ПИ с обществеността и органите на местно самоуправление на територията на РУ – Павликени през 2020 г.

25 фев 2020

№ по ред

Населено място

Дата

Отговорник от РУ

Място

1.

с. Лесичери

04.03.20 г. - 11.00 ч.

Е. Брунков

Клуб на пенсионера

2.

с. Карайсен

05.03.20 г.- 13.00 ч.

Е. Брунков

Читалище

 

3.

с. Батак

05.03.20 г.-14.30 ч.

Е. Брунков

Читалище

4.

с. Сломер

05.03.20 г.-16.00 ч.

Е. Брунков

Читалище

5.

гр.Сухиндол

30.03.20 г.- 17.00 ч.

И. Тодоров

Е. Брунков

Читалище

 

6.

с.Коевци

27.03.20 г.- 11.00 ч.

И. Тодоров

 

Клуб на кметството

7.

с. Красно Градище

27.03.20 г.-09.00 ч.

И. Тодоров

 

Клуб на кметството

8.

с. Горско Косово

26.03.20 г.-11.00 ч.

И. Тодоров

 

Клуб на кметството

9.

с. Патреш

09.03.20 г.-13.00 ч.

Е. Брунков

Клуб на пенсионера

10.

с. Г.Липница

09.03.20 г.-14.30 ч.

Е. Брунков

Читалище

11.

с. Д.Липница

09.03.20 г.-16.00 ч.

Е. Брунков

Клуб на пенсионера

12.

с. Стамболово

04.03.20 г.- 09.00 ч.

И. Тодоров

 

Клуб на пенсионера

13.

с. Бяла река

26.03.20 г.-10.00 ч.

И. Тодоров

 

Клуб на кметството

14.

с. Дъскот

06.03.20 г.- 09.30 ч.

Е. Брунков

Читалище

 

15.

с. Паскалевец

06.03.20 г.- 11.00 ч.

Е. Брунков

Клуб на пенсионера

16.

с. Недан

11.03.20 г.- 13.00 ч.

И. Тодоров

 

Стол на зем. кооперация

17.

с. Бутово

11.03.20 г.- 15.00 ч.

И. Тодоров

 

 

Читалище

18.

с. Горско Калугерово

26.03.20 г.- 09.00 ч.

И. Тодоров

 

Клуб на кметството

19.

с. Върбовка

12.03.20 г.- 13.00 ч.

И. Тодоров

 

Читалище

 

20.

с. Димча

12.03.20 г.- 15.00 ч.

И. Тодоров

 

Читалище

 

21.

с. Михалци

13.03.20 г.- 10.30 ч.

И. Тодоров

Е. Брунков

Клуб на пенсионера

22.

с. Мусина

11.03.20 г.- 10.00 ч.

Е. Брунков

Клуб на кметството

23.

гр. Бяла Черква

18.03.20 г.- 10.00 ч.

И. Тодоров

Е. Брунков

Читалище

 

24.

с. Росица

19.03.20 г.- 11.00 ч.

Е. Брунков

Читалище

 

25.

с. Вишовград

19.03.20 г.- 09.30 ч.

Е. Брунков

Читалище

 

26.

гр. Павликени

31.03.20 г.- 17.00 ч.

И. Тодоров

Е. Брунков

Читалище

 25 февруари 2020 | 13:20