МВР

ОД Велико Търново

 

График за провеждане на ежегодни срещи на полицейските и младши полицейски инспектори с обществеността и органите на местна власт и местна администрация на територията на РУ - Елена

18 фев 2019

О Б Щ И Н А  Е Л Е Н А

1. Село Яковци                        - 11.02.2019 г.
                                                    11.00 часа    

2. Село Средни колиби            - 11.02.2019 г.
                                                     09.30 часа    

3. Село Буйновци                     - 01.03.2019 г.
                                                     13.00 часа    

4. Село Мийковци                     - 20.02.2019 г.
                                                     11,30 часа    

5. Село Руховци                        - 20.02.2019 г.
                                                     09.30 часа    

6. Илаков рът                            - 20.02.2019 г.
                                                     10.30 часа    

7. Село Тодювци                       - 01.03.2019 г.
                                                     09.30 часа    

8. Село Дрента                          - 01.03.2019 г.
                                                      11.00 часа    

9. Град Елена                             - 05.03.2019 г.
                                                      10.30 часа    
                                
10. Село Майско                         - 21.02.2019 г.
                                                     - 09.00 часа    

11. Село Константин                  - 21.02.2019 г.
                                                      10.30 часа    

12. Село Беброво                       - 12.02.2019 г.
                                                       10.30 часа    
 
13. Село Марян                          - 12.02.2019 г..
                                                       09,00 часа    
 
14. Село Палици                        - 14.02.2019 г.
                                                      09.30 часа    
        
15. Село Каменари                    - 14.02.2019 г.
                                                      10.30 часа    

16. Село Чакали                         - 13.02.2019 г.
                                                      09.30 часа    
    
17. Село Костел                         - 13.02.2019 г.
                                                      10.30 часа    

О Б Щ И Н А   З Л А Т А Р И Ц А


18. Село Средно село               - 13.02.2019 г.
                                                      09.30 часа    

19. Село Резач                           - 13.02.2019 г.
                                                      10.30 часа    

20. Село Калайджии                  - 13.02.2019 г.
                                                      11,30 часа    

21. Село Шивачево                    - 13.02.2019 г.
                                                      12.45 часа    

22. Село Росно                           - 20.02.2019 г.
                                                      10.00 часа    

23. Село Разсоха                        - 20.02.2019 г.
                                                      11.30 часа    

24. Село Дедина                         - 20.02.2019 г.
                                                       12.30 часа    

25. Село Г.Н. Село                      - 06.03.2019 г.
                                                       10.00 часа    

26. Село Сливовица                   - 06.03.2019 г.
                                                       11.30 часа    

27. Село Родина                         - 06.03.2019 г.
                                                       13.30 часа    


28. Град Златарица                    - 20.03.2019 г.
                                                       10.00 часа    

 18 февруари 2019 | 17:09