МВР

ОД Велико Търново

 

График за провеждане на ежегодни срещи на ПИ и Мл.ПИ с органите на местното самоуправление и гражданите на територията на РУ - Стражица

20 фев 2019

1. Село Асеново – 10.00 ч. на 15.03.2019 г.
2. Село Мирово – 12.30 ч. на 07.03.2019 г.
3. Село Ново Градище – 10.00 ч. на 07.03.2019 г.
4. Село Кавлак и с.Любенци – 11.30 ч. на 07.03.2019 г.
5. Село Кесарево – 10.00 ч. на 13.03.2019 г.
6. Село Теменуга – 10.00 ч. на 14.03.2019 г.
7. Село Водно – 11.30 ч. на 14.03.2019 г.
8. Село Железарци – 11.30 ч. на 13.03.2019 г.
9. Село Бряговица – 10.00 ч. на 18.03.2019 г.
10. Село Царски Извор – 10.00 ч. на 14.03.2019 г.
11. Село Горски Сеновец – 10.00 ч. на 07.03.2019 г.
12. Село Сушица – 11.30 ч. на 07.03.2019 г.
13. Село Лозен – 10.00 ч. на 06.03.2019 г.
14. Село Виноград – 11.30 ч. на 06.03.2019 г.
15. Село Камен – 10.00 ч. на 05.03.2019 г.
16. Село Нова Върбовка – 11.30 ч. на 05.03.2019 г.
17. Село Николаево – 10.00 ч. на 11.03.2019 г.
18. Село Благоево – 09.30 ч. на 11.03.2019 г.
19. Село Владислав – 10.30 ч. на 11.03.2019 г.
20. Село Балканци -  11.00 ч. на 12.03.2019 г.
21. Град Стражица – 10.00 ч. на 26.03.201
9 г.

 20 февруари 2019 | 10:39