МВР

ОД Велико Търново

 

График за осъществяване на прием на граждани в малките и отдалечените населени места от началник РУ П. Тръмбеш през 3-то тримесечие на 2020 г.

08 юли 2020

pt06092020

 08 юли 2020 | 14:13