МВР

ОД Велико Търново

 

Временно се преустановяват срещите на полицейските и младши полицейските инспектори с жителите на малките населени места

10 мар 2020

Във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването COVID-19 (инфекциозно заболяване, причинено от коронавирус 2019-nCoV) и в изпълнение разпореждане на Министерството на вътрешните работи временно, до второ нареждане се преустановяват срещите и приемните на полицейските и младши полицейските инспектори с жители на малките население места.

 10 март 2020 | 09:25