МВР

ОД Велико Търново

 

Временно преустановяване извършването на прием на граждани в малките населени места от област Велико Търново считано от 29.10.2020 г.

29 окт 2020

      Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка по отношение на заболяването COVID-19 (инфекциозно заболяване, причинено от коронавирус 2019-nCoV) в страната, и в изпълнение на заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването,за времето от 29.10.2020 г. до второ нареждане да бъде преустановено изпълнението на разпореждане № 366р-18189/27.10.2017 г. на директор ОДМВР, изм. разпореждане № 366р-7141/20.04.2018 г., касаещо извършването на прием на граждани в малките населени места от област В. Търново от служители на сектори ПКП, ПИП, ООРТП и ПП.

 29 октомври 2020 | 09:43