МВР

ОД Велико Търново

 

Временно преустановяване извършването на прием на граждани в малките населени места от област Велико Търново

08 юли 2020

     Във връзка с нарастващия брой на заразените с COVID - 19 в страната, с оглед спазване на въведените противоепидемични мерки и съобразно Решение 418 на МС от 25.06.2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение 325 на МС от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение 378 на МС от 12.06.2020 г.:
     1. До второ нареждане да бъде преустановено изпълнението на разпореждане 366р-18189-27.10.2017 г. на директор ОДМВР, изм. разпореждане 366р-7141-20.04.2018 г., касаещо прием на граждани в малките населени места от област В. Търново от служители на сектори ПКП, ПИП, ООРТП и ПП.
     2. Началниците на РУ да създадат организация за уведомяване на представителите на местната власт в малките населени места относно отмяната на планираните срещи, съгласно график 366р-11665-25.06.2020 г.

 08 юли 2020 | 13:43