МВР

ОД Велико Търново

 

07 юли 2021

Полезна информация от сектор "Български документи за самоличност" при ОДМВР - В. Търново

 

През 2021 г. се очаква личните документи на много граждани да изтекат и да се наложи подновяването им.

До края 2021 г. в област Велико Търново предстои подмяната на приблизително 20 817 лични карти, 8 259 паспорта и на 12 430 свидетелства за управление на моторни превозни средства. Това означава, че пред гишета БДС е възможно образуване на опашки от граждани.

Напомняме, че заявления за издаване на БЛД може да се подават и преди изтичане срока на валидност на притежаваните документи. За улеснение, гражданите могат да подават заявления за лична карта и/или паспорт във всяко районно управление, звено „Български документи за самоличност“ (БДС), на територията на областната дирекция на вътрешните работи по постоянен адрес. В рамките на работното време на съответните звена, гражданите могат да направят избор на по-удобно или предпочитано от тях звено БДС на територията на областта по постоянния им адрес. Съответно, готовите документи се получават в същото звено, където е подадено заявлението.

Създадена е възможност по постъпили искания от институции, ведомства, кметства и други да се осъществява организиран прием на заявления за издаване на БЛД – по предварително създадената организация и при стриктно спазване на всички разпоредени здравни противоепидемични мерки.

Удължаването на валидността на личните карти и паспорти (съгл. разпоредбата на § 10, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците), се отнася само за тези от тях, чийто срок на валидност е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г. За срока на удължаването с 6 месеца, личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина - при условията на реципрочност.

Граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги и да ги подадат онлайн на адрес: https//e-uslugi.mvr.bg, където могат да се информират подробно за условията за подаване на заявление за издаване на български документи за самоличност по електронен път.

Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 (тридесет) дни, след датата на изтичане на валидността на личната карта. При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 20,00 (двадесет) до 150,00 (сто и петдесет) лева.

Работно време от понеделник до петък:

- сектор БДС при ОДМВР – Велико Търново от 7.30 ч. до 17.30 ч. без прекъсване;

- звена БДС в РУ – Горна Оряховица и Свищов от 8.30 ч до 17.30 ч. без прекъсване;

- звена БДС в РУ – Елена, Павликени, Полски Тръмбеш и Стражица от 8.30 ч. до 12.00 ч. и 13.00 ч. до 17.30 ч.


Полицейски служители гостуваха на деца и младежи с увреждания, а малчугани от детски център „Роси“ посетиха областната дирекция

Малчугани от Детски център „Роси“ във В. Търново гостуваха днес в областната дирекция на МВР в областния град. Във вътрешния двор на сградата те се запознаха с особеностите на полицейската униформа, отличителните знаци на българския полицай и оборудването, което му помага  в ежедневната му работа. Децата разбраха как е оборудван и полицейският автомобил и кога и защо той се движи с включен светлинен и звуков сигнал.  Инспектор от Детска педагогическа стая им разясни обстойно кога и по какъв начин правилно да използват тел. 112.
Както винаги най-голям интерес и емоции предизвика появата на четириногите полицаи Нерон и тримесечният му колега Дарк. Въпреки топлото време Нерон послушно направи демонстрация на основните команди, докато невръстният му колега се любуваше на ласките на децата.
Подобни емоции двамата предизвикаха тази сутрин и сред децата от  Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания във В. Търново. И там момчетата и момичетата се запознаха с отличителните знаци на полицейската униформа, помощните средства и особеностите на полицейския автомобил. 

DSC_0026 DSC_0043

  DSC_0051 DSC_0012 DSC_0030 DSC_0033 DSC_0041 DSC_0003 DSC_0017

28 юли 2021

Започва прием на заявления за регистрационен номер по избор – 26.07.2021 г.

От 09,00 ч. до 11,50 ч. и от 13,00 ч. до 15,30 ч. на 26.07.2021 г. съгласно Заповед УРИ 366з-2337-14.07.2021 г. на Директора на ОДМВР – В. Търново, гражданите ще имат възможност да подават заявления за предоставяне на право за ползване на регистрационен номер за автомобил по избор от наличните в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – В. Търново – група ВТ 60017000, серия КТ, както следва: с четири еднакви цифри по чл. 26. т. 6 от Тарифа № 4 на МВР; комбинация от цифри по желание извън посочените в чл. 26. т. 6 и т.7 от Тарифа № 4 на МВР.

Заявленията се приемат в сектор „Пътна полиция“ до изчерпване на номерата от списъка или до приключване на серията.

Във връзка с изменение реда за предоставяне право на ползване табели с регистрационен номер по избор, Ви уведомяваме, че собственикът или упълномощено от него лице, попълва и подава писмено заявление за ползване табели с регистрационен номер по избор, само след като същият вече притежава служебно издадено заявление за услуга по регистрация на ППС, заявена в сектор ПП – В. Търново, свързана с промяна на регистрационни  табели!  Услугата по регистрация, свързана с промяна номер се извършва за деня, като изключение от това правило се прави за тези регистрационни номера, за които по представените документите или ПС има установена нередовност, пропуск или друго и са дадени указания за тяхното отстраняване, както и когато услугата по регистрация не може да приключи в рамките на работното време – до 17:30 часа. След изтичане на 3 /три/ дневен срок от датата на уведомяване на собственика или упълномощено лице, че следва да отстрани указаните му нередовности /пропуски, грешки  и др./ по документите си и/или по превозното средство, запазеният номер се отрезервира, а заплатената сума се възстановява във Финансов отдел на ОДМВР – В. Търново, след подаване на заявление /молба/.

Уведомяваме гражданите, че във връзка с надграждане Портала за електронни административни услуги /ПЕАУ/ е разработена нова електронна административна услуга „Предоставяне право на право на ползване на табели с регистрационен номер по избор“, при което гражданите, притежаващи валиден КЕП /квалифициран електронен подпис/,  могат да подават заявление за табели с регистрационен номер по избор, по реда публикуван на интернет страницата на МВР:  https://e-uslugi.mvr.bg

Заповед с рег. № 366з-2337
/14.07.2021 г. на директор ОДМВР – В. Търново относно  реда и условията за подаването на заявления е публикувана  на интернет страницата на ОДМВР – В. Търново в раздел „Административни услуги“, подраздел „Пътна полиция“. Телефон за справки – 062/662 254.


22 юли 2021

Две взломни кражби и опит за кражба бяха разкрити, след съвместна работа на служители от две областни дирекции на МВР

Две взломни кражби  и опит за такава от офиси и заведение в областния град, разкриха при съвместни действия служители на три полицейски управления. Извършителят е привлечен, като обвиняем. Деянията са извършени през май тази година. От офис са били откраднати голямо количество златни накити, от заведение в областния град е извършена кражба на 350 лв. и антикварни предмети за украса. Направен е и опит за кражба от адвокатска кантора. От проведените множество действия по разследването от служители на полицейските управления във В. Търново, Г. Оряховица и Дряново е установено, че автор на трите деяния е 22-годишен от Дряново, известен на полицията и осъждан, с 28 криминални и съдебни регистрации за идентични престъпления. След доклад на материалите по трите случая в прокуратурата, той е привлечен, като обвиняем. Към момента е с мярка за неотклонение „задържане под стража“ по друго досъдебно производство на ОДМВР – Монтана. Част  от инкриминираните вещи са установени и върнати на собствениците им.  Работата по документиране на престъпната му дейност продължава.


22 юли 2021

ЗА ОД НА МВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Профил на купувача