МВР

ОД Велико Търново

 

04 юни 2020

Призив

 
 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

През 2020 г. и 2021 г. се очаква личните документи на много граждани да изтекат и да се наложи подновяването им.
До края 2020 г. в област Велико Търново предстои подмяната на приблизително 13 458 лични карти, 6 921 паспорта и на 7 312 свидетелства за управление на моторни превозни средства. Това означава, че пред гишета БДС е възможно образуване на опашки от граждани.
В тази връзка жителите на област Велико Търново могат да подменят документите си за самоличност и преди изтичане срока им на валидност. Към момента няма опашки и гражданите, чиито документи подлежат на подмяна през 2020 г., могат да посетят звената БДС сега. Така ще се постигне по-равномерно натоварване на служителите, няма да има напрежение при административното обслужване, ще се избегне струпване на много хора пред гишетата и ще се съкрати времето за извършване на административната услуга.
Жителите на област Велико Търново могат да подадат заявление за издаване на лична карта, паспорт, подмяна на СУМПС и дубликат на СУМПС, преди изтичане на срока им на валидност във всички звена БДС при РУ на МВР на територията на област Велико Търново.
Заявления за издаване на документи за самоличност могат да бъдат подадени и чрез електронните административни услуги „Издаване на лични карти на български граждани“ и „Издаване на паспорти на български граждани“.
ОДМВР – Велико Търново може да осъществи прием на заявления за издаване на български лични документи (лична карта и/или паспорт) по постъпили искания за организиран прием на заявления от държавни институции, общински администрации, кметства и др.

Благодарим Ви за разбирането!

Започва прием на заявления за регистрационен номер по избор - 26.02.2021 г.

От 09,30 ч. до 11,50 ч. и от 13,00 ч. до 15,30 ч. на 26.02.2021 г. съгласно Заповед УРИ 366з-1933-01.09.2015 г. на Директора на ОДМВР – В. Търново, гражданите ще имат възможност да подават заявления за предоставяне на право за ползване на регистрационен номер за автомобил по избор от наличните в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – В. Търново – група ВТ 20013000, серия КТ, както следва: с четири еднакви цифри по чл. 26. т. 6 от Тарифа № 4 на МВР; комбинация от цифри по желание извън посочените в чл. 26. т. 6 и т.7 от Тарифа № 4 на МВР.
Заявленията се приемат в сектор „Пътна полиция“ до изчерпване на номерата от списъка или до приключване на серията.
Подробности за технологичния ред на подаването им може да видите в интернет страницата на ОДМВР – В. Търново, раздел „Услуги“, подраздел „Пътна полиция“. Телефон за справки – 062/662 254.


19 фев 2021

126 акта и 711 глоби по фиш са наложени в областта при специализирана полицейска операция за контрол на пътното движение

Тя е реализирана в периода 29 януари – 03 февруари

В хода на операцията са проверени общо 1285 автомобила и 2116 граждани. Установени са общо 837 нарушения на Закона за движение по пътищата, от тях 126 са санкционирани с акт и 711 с глоби по фиш. 659 са нарушенията на скоростните режими, от тях в населено място 479 и извън населено място - 180. В 169 случая са били нарушени пътни знаци и маркировки. За неизползване на предпазен колан или каска са санкционирани 52-ма граждани. 44 са неправилно изпреварвалите. Нарушенията, допуснати от пешеходци са 36. 14 водачи са говорили по мобилен телефон по време на движение, без да използват устройството „свободни ръце“. В хода на операцията са санкционирани 5-ма водачи, без задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, 3-ма за шофиране, след употреба на наркотични вещества, 3-ма за шофиране, след употреба на алкохол, от тях един до 1,2 промила и двама над 1,2 промила. Установени са 10 неправоспособни водачи и един, отнел предимство.
Операцията бе реализирана в периода  от 29 януари до 3 февруари. Акцентите в неябяха два - в населените места екипи на Пътна полиция бяха разположени на места с интензивен трафик и край пешеходните пътеки, особено в пиковите часове за движение. Задачата им беше да следят за правилното пресичане от страна на пешеходците и недопускане на отнемане на предимството им от водачите на превозни средства, както и за изискването да не се ползват мобилни телефони от шофьорите без „хендс фри“. Вторият акцент беше контрола на скоростните режими извън населените места.


04 фев 2021

ЗА ОД НА МВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Профил на купувача