МВР

ОД Велико Търново

 

Припомняме, че гражданите могат да проверяват и погасяват задълженията си за нарушения по ЗДВП и он-лайн

      Във връзка с извеждането, като приоритетна за правителството на Република България задачата за осигуряване безопасността на движение по пътищата, апелираме към гражданите да спазват стриктно правилата за движение. В противен случай контролните органи ще бъдат безкомпромисни към нарушителите.
      В тази връзка припомняме за възможността да се проверяват и погасяват он-лайн задължения за нарушения по Закона за движение по пътищата.
Това става в интернет страницата на МВР. Най-долу на началната страница в раздел „Услуги и полезна информация“ и подраздел „Електронни административни услуги – Пътна полиция“. На „Проверка на задълженията по фиш, АУАН/НП“. В графата „Заплащане“ – „Заплащане на глоби по издаден фиш/електронен фиш“ и „Заплащане на глоба по наказателно постановление“ гражданите ще намерят подробни разяснения как да направят това.
     Страницата може да посетите и посредством следния
линк:

25 апр 2018

ОДМВР – В. Търново предприема мерки за осигуряване на безпроблемно прибиране на селскостопанската продукция

И тази година в ОДМВР – В. Търново са предприети необходимите мерки по противодействие на престъпността, опазването на обществения ред и осигуряване на пожарна безопасност при прибирането на селскостопанската продукция. Дейностите започват от месец април и ще продължат до прибирането на реколтата.
Предвидени са работни срещи с ръководствата на частните охранителни фирми и звената за самоохрана, с кметовете по места, председателите на земеделски кооперации, управители на фирми и земеделски производители, с цел набелязване на конкретни мерки за охрана на складовите бази. Ще се активизира дейността на полицейските служители в селскостопанските райони. Ще се извършват системни проверки на пътните превозни средства, транспортиращи селскостопанска продукция, с цел контрол на техническата им изправност, наличие на „Гражданска отговорност на автомобилиста“, винетен стикер, противопожарно оборудване. Полицейските служители, изпълняващи контрол на пътното движение ще активизират дейността си по спазване на изискванията за движение на извънгабаритни товари, извънгабаритна земеделска техника и прикачени към нея инвентар и ремаркета, обозначаването на същите с необходимата сигнализация, наличие на необходимия брой съпътстващи автомобили.
Предвидено е засилено полицейско присъствие в районите с обособени пунктове за изкупуване на селскостопанска продукция. В периода са планирани и специализирани полицейски операции за предотвратяване, пресичане и разкриване на кражби, умишлени палежи и други престъпни посегателства по отглеждане, прибиране, съхранение, транспортиране и търговия със селскостопанска продукция, както и транспортиране и търговия с животни.
Ще се извършват и съвместни проверки с контролните органи на Министерството на земеделието и храните, комисията за защита на потребителите, РДГ – В. Търново, държавна комисия за стокови борси и тържища и ТДНАП – В. Търново.

25 апр 2018

Мобилни полицейски екипи помагат за решаване на проблеми в малките населени места в област В. Търново

С разпореждане на главния секретар на МВР от месец ноември миналата година са сформирани мобилни екипи от служители на секторите „Противодействие на криминалната престъпност“ и  „Охрана на обществения ред и териториална полиция“ при ОДМВР – В. Търново, които ежемесечно посещават малките населени места в област В. Търново, в които няма постоянно полицейски инспектори. Те осъществяват срещи с жителите и представителите на местната власт по предварително изготвен график. Целта е хората да имат възможност пряко да информират полицейските служители за нарушения на обществения ред, Закона за движение по пътищата, извършени престъпления и случаи, за които е необходима намесата на други компетентни институции.  
Графикът за тези срещи предварително се оповестява на интернет страницата на ОДМВР – В. Търново и на видно място в съответното населено място.
От началото на 2018 г. на територията на ОДМВР – В. Търново са проведени 34 такива срещи, при които са получени 2 сигнала, касаещи нарушения на Закона за движение по пътищата и два сигнала за извършени престъпления, по всички е взето необходимото отношение. Случаи на нарушаване на обществения ред няма. Получени са и 8 сигнала, чието разрешаване е от компетенцията на други институции. Подателите на тези сигнали са били подробно информирани към кого трябва да се обърнат, като в същото време полицейски служители от съответното полицейско управление са изпратили сигнално писмо до съответните институции с конкретния проблем.

Графиците за посещение в малките населени места в област В. Търново се публикуват в интернет страницата на ОДМВР – В. Търново, в раздел „Полезна информация“.

april2018

19 апр 2018

ЗА ОД НА МВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Профил на купувача