МВР

ОД Велико Търново

 

04 юни 2020

Призив

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

През 2020 г. и 2021 г. се очаква личните документи на много граждани да изтекат и да се наложи подновяването им.
До края 2020 г. в област Велико Търново предстои подмяната на приблизително 20 377 лични карти, 8 837 паспорта и на 12 391 свидетелства за управление на моторни превозни средства. Това означава, че пред гишета БДС е възможно образуване на опашки от граждани.
В тази връзка жителите на област Велико Търново могат да подменят документите си за самоличност и преди изтичане срока им на валидност. Към момента няма опашки и гражданите, чиито документи подлежат на подмяна през 2020 г., могат да посетят звената БДС сега. Така ще се постигне по-равномерно натоварване на служителите, няма да има напрежение при административното обслужване, ще се избегне струпване на много хора пред гишетата и ще се съкрати времето за извършване на административната услуга.
Жителите на област Велико Търново могат да подадат заявление за издаване на лична карта, паспорт, подмяна на СУМПС и дубликат на СУМПС, преди изтичане на срока им на валидност във всички звена БДС при РУ на МВР на територията на област Велико Търново.
Заявления за издаване на документи за самоличност могат да бъдат подадени и чрез електронните административни услуги „Издаване на лични карти на български граждани“ и „Издаване на паспорти на български граждани“.
ОДМВР – Велико Търново може да осъществи прием на заявления за издаване на български лични документи (лична карта и/или паспорт) по постъпили искания за организиран прием на заявления от държавни институции, общински администрации, кметства и др.

Благодарим Ви за разбирането!

 

Започва прием на заявления за регистрационен номер по избор - 08.07.2020 г.

От 09,30 ч. до 11,50 ч. и от 13,00 ч. до 15,30 ч. на 08.07.2020 г. съгласно Заповед УРИ 366з-1933-01.09.2015 г. на Директора на ОДМВР – В. Търново, гражданите ще имат възможност да подават заявления за предоставяне на право за ползване на регистрационен номер за автомобил по избор от наличните в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – В. Търново – група ВТ 6001 – 7000, серия КС, както следва: с четири еднакви цифри по чл. 26. т. 6 от Тарифа № 4 на МВР; комбинация от цифри по желание извън посочените в чл. 26. т. 6 и т.7 от Тарифа № 4 на МВР.
Заявленията се приемат в сектор „Пътна полиция“ до изчерпване на номерата от списъка или до приключване на серията.
Подробности за технологичния ред на подаването им може да видите в интернет страницата на ОДМВР – В. Търново, раздел „Услуги“, подраздел „Пътна полиция“. Телефон за справки – 062/662 254.

03 юли 2020

Предприети мерки по издаване на български лични документи -07.07.2020 г.

Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че в РУ – Стражица, П. Тръмбеш и Павликени при ОДМВР – В. Търново няма осигурен достъп за хора с увреждания, възрастни с намалена подвижност и/или затруднения в предвижването (не са изградени рампи или др. подобни съоръжения).
В тази връзка при необходимост в звената БДС към РУ на МВР или сектор БДС – ОДМВР В. Търново може да се подаде заявление за посещение с мобилна биометрична станция за приемане на заявления за издаване на документи за самоличност.
Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР - В. Търново имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената на БДС  на територията на областта.
Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена БДС, както и с цел допринасяне за удобството на гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.
Готовите документи се получават в звено БДС при ОДМВР - В. Търново, където е подадено заявлението.
В тази връзка е и предоставената по-долу информация за натовареността на отделните звена по районни управления.

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

07 юли 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

92

22

-

РУ Горна Оряховица

39

10

21

РУ Елена

11

1

5

РУ Павликени

7

0

1

РУ Полски Тръмбеш

11

0

6

РУ Свищов

21

0

9

РУ Стражица

6

2

3

Общо:

187

35

45

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

06 юли 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

102

40

-

РУ Горна Оряховица

40

9

19

РУ Елена

12

3

4

РУ Павликени

7

1

2

РУ Полски Тръмбеш

7

2

4

РУ Свищов

26

2

5

РУ Стражица

18

0

2

Общо:

212

57

36

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

03 юли 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

64

25

-

РУ Горна Оряховица

27

6

15

РУ Елена

8

1

2

РУ Павликени

9

0

4

РУ Полски Тръмбеш

4

0

1

РУ Свищов

18

5

2

РУ Стражица

6

2

1

Общо:

136

39

25

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

02 юли 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

69

21

-

РУ Горна Оряховица

32

4

14

РУ Елена

2

0

3

РУ Павликени

11

3

12

РУ Полски Тръмбеш

0

2

0

РУ Свищов

22

2

6

РУ Стражица

6

2

2

Общо:

142

34

37


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

01 юли 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

83

31

-

РУ Горна Оряховица

34

4

13

РУ Елена

10

1

3

РУ Павликени

14

3

4

РУ Полски Тръмбеш

9

0

3

РУ Свищов

12

4

5

РУ Стражица

7

0

0

Общо:

169

43

28

 


01 юли 2020

ЗА ОД НА МВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Профил на купувача