МВР

ОД Велико Търново

 

07 фев 2020

Призив

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

През 2020 г. и 2021 г. се очаква личните документи на много граждани да изтекат и да се наложи подновяването им.
До края 2020 г. в област Велико Търново предстои подмяната на приблизително 3660 лични карти, 1900 паспорта и на 16 800 свидетелства за управление на моторни превозни средства. Това означава, че пред гишета БДС е възможно образуване на опашки от граждани.
В тази връзка жителите на област Велико Търново могат да подменят документите си за самоличност и преди изтичане срока им на валидност. Към момента няма опашки и гражданите, чиито документи подлежат на подмяна през 2020 г., могат да посетят звената БДС сега. Така ще се постигне по-равномерно натоварване на служителите, няма да има напрежение при административното обслужване, ще се избегне струпване на много хора пред гишетата и ще се съкрати времето за извършване на административната услуга.
Жителите на област Велико Търново могат да подадат заявление за издаване на лична карта и паспорт във всички звена БДС при РУ на МВР на територията на област Велико Търново.
Заявления за издаване на документи за самоличност могат да бъдат подадени и чрез електронните административни услуги „Издаване на лични карти на български граждани“ и „Издаване на паспорти на български граждани“.
ОДМВР – Велико Търново може да осъществи прием на заявления за издаване на български лични документи (лична карта и/или паспорт) по постъпили искания за организиран прием на заявления от държавни институции, общински администрации, кметства и др.

Благодарим Ви за разбирането!

Предприети мерки по издаване на български лични документи - 28.02.2020 г.

Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР - В. Търново имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената на БДС  на територията на областта.
Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена БДС, както и с цел допринасяне за удобството на гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.
Готовите документи се получават в звено БДС при ОДМВР - В. Търново, където е подадено заявлението.
В тази връзка е и предоставената по-долу информация за натовареността на отделните звена по районни управления.

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

28 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

44

30

-

РУ Горна Оряховица

12

11

5

РУ Елена

7

3

6

РУ Павликени

11

5

4

РУ Полски Тръмбеш

4

4

2

РУ Свищов

13

8

5

РУ Стражица

8

2

5

Общо:

99

63

27


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

27 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

43

30

-

РУ Горна Оряховица

16

13

6

РУ Елена

6

1

1

РУ Павликени

6

4

2

РУ Полски Тръмбеш

5

5

4

РУ Свищов

15

2

3

РУ Стражица

1

0

4

Общо:

92

55

20


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

26 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

79

38

-

РУ Горна Оряховица

25

10

14

РУ Елена

4

1

1

РУ Павликени

8

3

2

РУ Полски Тръмбеш

4

1

0

РУ Свищов

13

8

4

РУ Стражица

3

1

2

Общо:

136

62

23


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

25 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

69

43

-

РУ Горна Оряховица

31

11

8

РУ Елена

6

4

5

РУ Павликени

6

6

5

РУ Полски Тръмбеш

2

0

0

РУ Свищов

18

11

2

РУ Стражица

2

3

0

Общо:

134

78

20


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

24 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

70

44

-

РУ Горна Оряховица

20

19

13

РУ Елена

4

0

4

РУ Павликени

9

3

6

РУ Полски Тръмбеш

3

1

0

РУ Свищов

24

17

5

РУ Стражица

6

1

1

Общо:

136

85

29


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

21 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

58

39

-

РУ Горна Оряховица

26

5

14

РУ Елена

2

1

5

РУ Павликени

10

5

2

РУ Полски Тръмбеш

4

2

0

РУ Свищов

10

3

7

РУ Стражица

0

0

1

Общо:

110

55

29


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

20 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

75

34

-

РУ Горна Оряховица

22

21

16

РУ Елена

3

0

0

РУ Павликени

8

4

7

РУ Полски Тръмбеш

0

0

0

РУ Свищов

10

7

9

РУ Стражица

8

0

4

Общо:

126

66

36


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

19 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

45

40

-

РУ Горна Оряховица

26

17

10

РУ Елена

7

2

4

РУ Павликени

11

6

6

РУ Полски Тръмбеш

7

3

1

РУ Свищов

12

7

5

РУ Стражица

3

1

2

Общо:

111

76

28


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

18 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

59

30

-

РУ Горна Оряховица

37

19

9

РУ Елена

8

4

4

РУ Павликени

6

6

3

РУ Полски Тръмбеш

4

6

1

РУ Свищов

17

9

7

РУ Стражица

5

2

2

Общо:

136

76

26


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

17 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

71

61

-

РУ Горна Оряховица

34

16

17

РУ Елена

5

3

2

РУ Павликени

7

4

2

РУ Полски Тръмбеш

4

3

2

РУ Свищов

19

11

7

РУ Стражица

4

3

2

Общо:

144

101

32


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

14 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

48

46

-

РУ Горна Оряховица

15

14

15

РУ Елена

5

3

2

РУ Павликени

10

1

6

РУ Полски Тръмбеш

4

5

3

РУ Свищов

10

9

2

РУ Стражица

3

0

1

Общо:

95

78

29


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

13 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

89

48

-

РУ Горна Оряховица

26

17

13

РУ Елена

5

2

3

РУ Павликени

5

9

4

РУ Полски Тръмбеш

2

0

1

РУ Свищов

11

8

5

РУ Стражица

4

4

1

Общо:

142

88

27


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

12 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

49

41

-

РУ Горна Оряховица

30

11

12

РУ Елена

4

0

2

РУ Павликени

17

8

7

РУ Полски Тръмбеш

4

0

6

РУ Свищов

15

11

3

РУ Стражица

2

6

1

Общо:

121

77

31


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

11 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

79

40

-

РУ Горна Оряховица

28

13

12

РУ Елена

3

1

0

РУ Павликени

4

5

1

РУ Полски Тръмбеш

8

2

2

РУ Свищов

8

10

1

РУ Стражица

2

2

3

Общо:

132

73

19


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

10 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

52

46

-

РУ Горна Оряховица

35

20

21

РУ Елена

5

3

2

РУ Павликени

5

3

2

РУ Полски Тръмбеш

7

3

2

РУ Свищов

12

11

3

РУ Стражица

4

0

1

Общо:

120

86

31


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

07 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

54

45

-

РУ Горна Оряховица

16

15

3

РУ Елена

5

2

1

РУ Павликени

8

5

5

РУ Полски Тръмбеш

2

3

0

РУ Свищов

17

9

6

РУ Стражица

4

2

0

Общо:

106

81

15


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

06 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

26

38

-

РУ Горна Оряховица

20

20

5

РУ Елена

6

2

3

РУ Павликени

6

2

4

РУ Полски Тръмбеш

2

1

1

РУ Свищов

11

5

3

РУ Стражица

2

0

1

Общо:

73

68

17


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

05 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

54

47

------

РУ Горна Оряховица

16

12

11

РУ Елена

8

3

0

РУ Павликени

4

6

4

РУ Полски Тръмбеш

2

1

0

РУ Свищов

7

5

4

РУ Стражица

2

1

1

Общо:

93

75

20


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

04 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

70

50

------

РУ Горна Оряховица

32

18

10

РУ Елена

3

7

0

РУ Павликени

6

2

4

РУ Полски Тръмбеш

3

2

1

РУ Свищов

23

17

8

РУ Стражица

2

2

1

Общо:

139

98

24

 

28 фев 2020

Акцизни стоки, наркотични вещества и дърва за огрев са иззети в рамките на проведена спецакция срещу битовата престъпност във Великотърновско

Специализирана полицейска операция за противодействие на битовата престъпност се проведе на територията на РУ – В. Търново, под ръководството на Окръжна прокуратура - В. Търново. Действията бяха осъществени от служители от полицейското управление, Пътна полиция и Дирекция „Жандармерия“.

Разкрити са 11 престъпления, повдигнати са обвинения на 6 лица.  Проверени са общо 457 лица  и 174 автомобила. Съставени са 34 акта и са наложени 59 глоби по фиш. Заснети са 100 видеоклипа за скорост, задържани са 11 лица.
Извършени са проверки за акцизни стоки в  8 обекта на територията на областта. При процесуално-следствени действия в къща, обитавана от 59-годишна жена в Килифарево, са иззети 8940 къса контрабандни цигари и 26 кг насипен тютюн, без необходимия бандерол. Други 2 кг насипен тютюн са открити в жилище в с. Ресен , обитавано от 56-годишен мъж. В  два търговски обекта в района на кооперативния пазар в областния град са намерени и иззети общо 54 литра етилов алкохол, без документ по ЗАДС, митническа декларация или друг административен документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза. За двата случая е уведомена Агенция „Митници“ за вземане на отношение по административен ред.
В рамките на операцията са иззети и около 110 грама марихуана. Наркотикът е открит при проверка на таванско помещение, ползвано от 41-годишен криминално проявен и осъждан. Видът му е установен с полеви наркотест. Мъжът е задържан с полицейска мярка до 24 часа.  По случая е започнато досъдебно производство.
Разкрити са 5 кражби – една взломна домова, две - на дърва за огрев, 1 - от търговски обект и 1 - от щанд на кооперативния пазар, установен е случай на унищожаване и повреждане на лек автомобил, 2 - незаконно присъединяване към електропреносната мрежа и извършител на хулиганска проява.  Установени са трима граждани, обявени за издирване.     

DSCN3032 10IMG_0482 DSCN3031 25IMG_0502 DSCN3040

27 фев 2020

Ст. комисар Машов: Целта ни е да дадем повече сигурност на местните жители

Под наблюдението на Окръжна прокуратура - В. Търново и ръководството на Районна прокуратура – Павликени бе проведена спецоперация на територията на РУ - Павликени

Специализирана полицейска операция за противодействие на битовата престъпност в малките населени места се проведе вчера на територията на РУ – Павликени. Действията на служителите на ОДМВР – В. Търново, на РУ – Павликени и Дирекция „Жандармерия“ бяха осъществени в Сухиндол и селата Бяла река, Горско Косово и Димча, под наблюдението на прокуратурата.  В рамките на акцията бяха разкрити 6 кражби, задържани са 9 лица с криминални регистрации за кражби и грабежи, 13 са привлечени като обвиняеми за кражби, притежание на наркотични вещества, шофиране в  нетрезво състояние и управление на нерегистриран автомобил и неправоспособност. Четирима от тях, с постановление на прокуратурата, са с удължена мярка за задържане до 72 часа.
Извършени са процесуално следствени действия на общо 12 адреса, образувани са две бързи производства - за притежание на наркотични вещества и незаконно добита дървесина от орех. Започнато е досъдебно производство за  притежание на наркотици, оръжие и боеприпаси - открити при претърсване на жилище на чужди граждани в с. Димча. В хода на проверката са иззети близо 160 грама марихуана, боеприпаси за автомат „Калашников“ и нерегистрирана въздушна пушка.
Проверени са 79 автомобила и  92 – ма водачи и пътници. Съставени са 16 акта по Закона за движение по пътищата и 2 - по Закона за българските лични документи. Наложени са 6 глоби по фиш. Издадена е заповед за налагане на принудителни административни мерки.
Директорът на ОДМВР – В. Търново старши комисар Димитър Машов, началникът на отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР – В. Търново комисар Стефан Николов, районният прокурор Атанас Филипов и началникът на РУ – Павликени гл. инсп. Иван Тодоров провериха на място създадената организация за координация между проверяващите екипи. Те се срещнаха и с кмета на Сухиндол инж. Пламен Чернев, с когото обсъдиха криминогенната обстановка в общината и го запознаха със съвместната инициатива на полицията и Окръжна прокуратура да се провеждат срещи по график с ръководствата на двете институции, началници на полицейски управления, кметове и местните жители. Целта е да чуем проблемите на хората и да предприемем необходимите мерки за да им дадем повече сигурност и спокойствие. В рамките на срещата бе дадена висока оценка за съвместната работа и постигнато взаимодействие между общината и полицията.  
DSC_0012 DSC_0020 DSC_0028 DSC_0061 IMG-84b038d173578ced1f2485c5af32d3b8-V IMG-8d87539b7728e0fc17d3a73b790a2d7a-V IMG-634c17b24eda9f5e2bb8c933c968af56-V DSC_0083


20 фев 2020

ЗА ОД НА МВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Профил на купувача