МВР

ОД Велико Търново

 

Поддръжка, текущ и основен ремонт на извънгаранционни автомобили и мотоциклети от автопарка на ОДМВР – В.Търново, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им за срок от 12 календарни месеца.

13 юни 2018


 1. Обявление за поръчка 851490.

 2. Решение за откриване на процедура 851496.

 3. Документация.

 4. ЕЕДОП

5. Методически указания.

 6. Протокол с УРИ 366р-12004-10.07.2018 г.

 7. Протокол с УРИ 366р-12670-19.07.2018 г.

 8. Съобщение с УРИ 366р-12669-19.07.2018 г.

 9. Протокол с УРИ 366р-14579-21.08.2018 г.

 10. Доклад с УРИ 366р-14580-21.08.2018 г.

 11. Решение с УРИ 366р-14644-22.08.2018 г.

 12. Договор с УРИ 366000-22785-13.09.2018 г.

 13. Договор с УРИ 366000-23379-21.09.2018 г.

 17 октомври 2018 | 16:49