МВР

ОД Велико Търново

 

Доставка на електрическа енергия ниско напрежение от доставчик от последна инстанция за нуждите на ОДМВР В. Търново на териториятя на област Велико Търново по регулярни цени

30 юли 2019

1. Документация

2. Списък

 30 юли 2019 | 18:09