МВР

ОД Велико Търново

 

Обявление за обществена поръчка с предмет "Доставка на електрическа енергия ниско напрежение от доставчик от последна инстанция за нуждите на Областна дирекция на МВР - Велико Търново на теиторията на област Велико Търново по регулирани цен...

29 май 2017

Обявление за обществена поръчка с предмет "Доставка на електрическа енергия ниско напрежение от доставчик от последна инстанция за нуждите на Областна дирекция на МВР - Велико Търново на теиторията на област Велико Търново по регулирани цени"

     1. Решение за откриване на процедура 789131

 24 юни 2017 | 01:01