МВР

ОД Велико Търново

 

Обявление за обществена поръчка с предмет "Доставка на природен газ за отопление за нуждите на Областна дирекция на МВР - Велико Търново на територията на област Велико Търново - административна сграда на ОДМВР - В.Търново с адрес гр.В.Търн...

29 май 2017

Обявление за обществена поръчка с предмет "Доставка на природен газ за отопление за нуждите на Областна дирекция на МВР - Велико Търново на територията на област Велико Търново - административна сграда на ОДМВР - В.Търново с адрес гр.В.Търново, ул."Бачо Киро"№7; сграда на сектор "Пътна полиция" с адрес гр.В.Търново, ул."Беляковско шосе"№4; административна сграда на РУ - Г.Оряховица с адрес гр.Г.Оряховица, ул."Отец Паисий" №23; админстративна сграда на РУ Павликени с адрес гр.Павликени, ул."Панайот Венков"№4"

     1. Решение за откриване на процедура 789128

 24 юни 2017 | 01:01