МВР

ОД Велико Търново

 

ЗОНАЛНО ЖАНДАРМЕРИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - Г.ОРЯХОВИЦА

Гр. Г.Оряховица, ул. "Цар Освободител" № 104, тел. 0618 / 64-890

   ЗЖУ – Г. Оряховица е в структурата на отдел ”Транспортна полиция” към Главна дирекция ”Криминална полиция” – МВР гр.София
        Обслужва 1/3 от ж.п. инфраструктура  в северна България / обща дължина 763 км. / , разположена на територията на  5 административни области – Велико Търново, Габрово, Плевен, Търговище и Ловеч, както и 192 ж.п. обекта, от които 55 пътнически гари, 70 ж.п. спирки и 1 разпределителна гара.
          Осъществява оперативно–издирвателна и превантивна дейност по предотвратяване,  пресичане,  разкриване и разследване на  престъпления и опазване на обществения ред в обекти на територията на железопътната инфраструктура и в  железопътен транспорт в страната.    
 

НАЧАЛНИК:      гл.инспектор КРАСИМИР НИКОЛОВ ГЕНОВ

Приемен ден:  сряда  14:00 - 16:00 ч.