МВР

ОД Варна

 

СЪОБЩЕНИЕ до Димитринка Христова Петрова

30 ное 2018

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

     На основание чл. 61 ал. 3, вр. ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че е издадена заповед за налагане на принудителна административна мярка № 18-0442-000486 от 30.10.2018 г. на Началник Четвърто РУ – Варна, по чл. 171, т.2 б. В   от ЗДвП.

Съобщение за горното не Ви е връчено, тъй като не сте намерен на постоянния Ви адрес.

Можете да се запознаете и да получите копие от заповедта лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно в Четвърто РУ – Варна, с адрес - гр. Варна, ул. „Средец" № 63 на гише „получаване на НП по ЗДвП“, всеки ден  от 10:30 до 12:00 часа.

 30 ноември 2018 | 09:16