МВР

ОД Варна

 

СЪОБЩЕНИЕ до Якъп Реджеб Ахмед

27 юни 2018

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АХМЕД,

     На основание чл. 61 ал. 3, вр. ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че е издадена заповед за налагане на принудителна административна мярка № 18-0442-000129 от 06.03.2018 г. на Началник  Четвърто РУ – Варна, по чл. 171, т.2, б. А  от ЗДвП.
    
 Съобщение за горното не Ви е връчено, тъй като не сте намерен на постоянния Ви адрес.
    
Можете да се запознаете и да получите копие от заповедта лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно в Четвърто РУ – Варна, с адрес - гр. Варна, ул. „Средец" № 63 на гише „получаване на НП по ЗДвП“, всеки ден  от 10:30 до 12:00 часа.

 27 юни 2018 | 16:14