МВР

ОД Варна

 

"СЪОБЩЕНИЕ до Митко Станчев Митев"

10 май 2018

    На основание чл.61 ал.3,вр.ал.1 от АПК, Ви уведомяваме,че е издадена заповед за налагане на принудителна административна мярка №18-0436-000006 от 12.03.2018г на Второ РУ - Варна по чл.171 т.2А.Б.А от ЗДвП.
     Съобщение за горното не Ви е връчено,тъй като не сте намерен на постоянния Ви адрес.
      Можете да се запознаете и да получите копие от заповедта лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно във Второ РУ - Варна с адрес - гр.Варна ул.Брегалница №1 на гише КАТ всеки ден от 08.30 до 17.00 часа.
   

 10 май 2018 | 13:38