МВР

ОД Варна

 

Ивайло Георгиев Испански

06 юли 2018

На основание чл.61,ал.3,вр.ал.1 от АПК,Ви уведомяваме,че е издадена заповед за налагане на административна мярка № 18-0324-000222/17.05.2018г. на РУ Провадия,по чл. 171,т.2,б.А от ЗДвП.
Съобщението за горното не Ви е връчено тъй като не сте намерен на постоянния Ви адрес.
можете да се запознаете и да получите копие от Заповедта или от изрично упълномощено от Вас лице , чрез нотариално заверено пълномощно, в РУ Провадия, с адрес ул."Ю.Венелин" № 1.

 06 юли 2018 | 13:51