МВР

ОД Варна

 

Техническа профилактика на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване

30 мар 2018

В периода 10 април - 25 май 2018

Във връзка с провеждане на техническа профилактика на Националната система за ранно предупреждение и оповестяването на населението във Варненска област, 
е възможно през периода от 10 април до 25 май 2018  г. в населените места да се чува краткотраен сиренен вой. 
По време на профилактиката всяка сирена ще бъде просвирена за 5 – 10 секунди.
Сигналите на сирените ще бъдат свързани само с извършваната техническа профилактика. 
Системата от сирени само в гр. Варна ще бъде задействана планово на 2 април. Планово задействане на всички сирени ще бъде извършено и на 2 юни – Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България.

 30 март 2018 | 10:01