МВР

ОД Варна

 

01 април 2021

Тест на Националната система за ранно предупреждение на 1 април

Сирените ще бъдат задействани в 11 часа


Уведомяваме жителите и пребиваващите на територията на град Варна, че на 1 април, в 11 часа ще бъде задействана сиренната система чрез излъчване на националните сигнали за тревога и край на тревогата.
Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация.
Тренировката ще се извърши за проверка на техническото състояние на националната система и за обучение на населението.
Припомняме, че системата се тества два пъти годишно в първия работен ден на месеците април и октомври - в изпълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.  Целта е проверка на техническото състояние на изградената сиренна система, повишаване уменията за задействане на системата и излъчване на информация на живо, а също и обучение на населението за разпознаване на сигналите.
 

Изображения

 01 април 2021 | 13:09