МВР

ОД Варна

 

22 януари 2021

Поднови се обучението на деца по Програма „Детско полицейско управление“

Третокласници от ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна и от ОУ „Иван Вазов“ – гр. Дългопол са новите доброволци по Програмата

Обучението по програмата на МВР „Детско полицейско управление“ през учебната 2020/2021 г. се осъществява в 2 училища на територията на ОД МВР – Варна – ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна и ОУ „Иван Вазов“ – гр. Дългопол, които за втори пореден цикъл са партньори на ОД МВР – Варна по Програма ДПУ. 
Старта на обучението беше в края на м. октомври 2020 г., но поради усложнената епидемична обстановка, след проведени по 2 занятия, срещите с децата - доброволци бяха прекратени.
На 28 октомври 2020 г. в двора на ОУ „Иван Вазов“ – Дългопол доброволците от ДПУ, преминали успешно двегодишното обучение в периода 2018/2020 г., получиха своите грамоти и „предадоха щафетата“ на третокласниците с ръководител Росица Йорданова.
В началото на ноември 2020 г. старт на обучението беше даден и в ОУ „Н. Й. Вапцаров“ във Варна, където децата с ръководител Жана Иванова ще изучават модулите от  Програма ДПУ през тази и следващата учебни години. 
В началото на новата година,
 в ОУ „Иван Вазов“ – гр. Дългопол, под ръководството на младши полицейски инспектори Г. Георгиев и Пламен Стоянов занятията се подновиха с обучение от модула „Детска полицейска лична защита“ и по-конкретно „Техники за събаряне“. Децата се запознаха с отделните елементи за лична защита, като занятието премина при огромен интерес и сред много емоции.


 Изображения

 22 януари 2021 | 11:59