МВР

ОД Варна

 

Осигуряването на спокойното отбелязване на Коледните и Новогодишните празници – приоритет за варненската полиция

21 дек 2018

Наситената празнична програма обуславя и нуждата от мерки по линия на полицията

За празничните дни е създадена организация да бъде използван целия наличен състав, както и целия автомобилен парк, с цел осигуряване на видимо полицейско присъствие във всички обекти с масово струпване на хора и МПС, както и в малките населени места.
На срещи с представителите на местната власт са планирани и координирани мерките за безпроблемното протичане на организираните масови мероприятия. Събрана е информация за местата, на които ще се провеждат празнични събирания. Дадени са препоръки за бдителност, своевременно информиране на компетентните органи при необходимост, начините за координация на съвместни действия. Проведени са срещи със собственици и управители на частни охранителни фирми. Създадена е организация за предотвратяване извършването на противоправни деяния на пазарите, тържищата и големите търговски обекти, предполагащи наличие на много посетители, акумулиращи големи парични средства.
Извършени са и продължават да се извършват проврки на обекти, търгуващи с пиротехнически изделия. Добре е да се припомни, че увеселителните пиротехнически изделия не са невинна играчка, а съдържат взривни вещества или взривна смес от вещества и са поставени под разрешителен режим контролиран от органите на МВР. Фирмите и търговците, съхраняващи и търгуващи с увеселителни пиротехнически изделия, следва да знаят, че за извършване на такава дейност трябва да имат надлежно издадено разрешение от МВР, както и да разполагат със специално проектирани, изградени и узаконени за този вид изделия складове и магазини. 
Абсолютно е недопустимо търговията с тези изделия да се извършва на открито – по базари, сергии и павилиони. В складовете и магазините, имащи разрешение за търговия на увеселителни пиротехнически изделия, те се излагат на закрити лавици или под стъклен похлупак. Изделията следва да се съхраняват и продават само в оригиналната заводска опаковка и да бъдат придружени с инструкция за употреба и безопасност на български език.
Създадена е организация за полицейско присъствие по входовете и изходите на града в дните, в които се очавка засилен поток от автомобили от и към Варна, край църкви, храмове и манастири за обезпечаване опазването на обществения ред. Предвиждат се и засилени полицейски проверки на водачи с рисково поведение, както и засилени проврки за управление на МПС след употреба на алкохол или наркотични вещества, управление на МПС без свидетелство за правоспособност и с превишена скорост. 

 21 декември 2018 | 11:21