МВР

ОД Варна

 

Информация за издадени заповеди за налагане на принудителни административни мерки по Закона за движение по пътищата

07 фев 2018

Информация за издадени и невръчени заповеди за налагане на принудителни административни мерки по Закона за движение по пътищата на граждани  може да намерите в съответния раздел в електронния сайт на ОД на МВР - гр. Варна.
В раздел "ДИРЕКЦИЯТА"/ "Достъп до информация"/"Официални съобщения по чл. 61 от АПК"

Пряка връзка :

Информация за издадени и невръчени заповеди за налагане на ПАМ

 05 април 2018 | 09:49