МВР

ОД Варна

 

Да бъдем отговорни към най-малките – нашите деца

01 ное 2018

Работата на ОД на МВР – Варна в училищата не спира

Директорът на ОД на МВР – Варна обърна внимание на работата и присъствието на полицейските служители в учебните заведения в областта. На месечната си среща с медиите, той определи тази част от полицейската работа като „изключително важна и отговорна задача”. 
За втори път стартира 2-годишната програма на „Детското полицейско управление. През този учебен цикъл в Детските полицейски управления се включват третокласници от 8 училища на територията на Област Варна. Целта на програмата е чрез теоретични и практически занимания, включително оказване на детска полицейска лична защита; безопасност на движението по пътищата; на долекарска помощ; здраве, етика и право и други, децата да получат съответните умения.
За функционирането на ДПУ във всяко от районните управления са сформирани екипи, които включват: полицейски инспектор от „Териториална полиция”, инспектор ДПС, служител – инструктур по полицейска лична защита и служител от „Пътна полиция”. Освен тях в процеса на обучение се включват също експерти от „Базова научно – техническа лаборатория”, водачи на служебни кучета и, не на последно място, служители от РДПБЗН – Варна, заедно с техниката си.
Както и в предишния цикъл, така и сега, занятията по първа долекарска помощ се провеждат на терен от доброволци от Български младежки червен кръст – това са младежи от 8-ми до 12-ти клас от варненски училища, които се приемат с изключителен ентусиазъм и интерес от страна на децата от ДПУ. 
През този учебен цикъл в Детските полицейски управления се включват третокласници от 8 училищата: ОУ „Цар Симеон I” – район „Одесос”, ОУ „Черноризец Храбър”, СУ „Гео Милев”, СУ „Любен Каравелов”, ОУ „Панайот Волов” – ж.к. „Виница”, ОУ „Св. Климент Охридски” - с. Изворско, СУ „Васил Левски” – гр. Девня, НУ „Иван Вазов” – гр. Дългопол.
Продълважа работата по най-новата инициатива на ОДМВР – Варна, реализирана съвместно с Община Варна, насочена към най-малките – децата от 1 до 4 клас. В основата на инициативата е самите те се превръщат в коректив на поведението на своите близки. На учениците се раздават бележници, в които те маркират забелязано от тях, а допуснато от възрастните, нарушение на тези основни правила. 
Друга инициатива, която ще продължи и през тази година, е свързана с най-големите – бъдещите шофьори и тези, които току-що са придобили своите свидетелства за правоспособност.  През втори учебен срок започват посещения във варненските гимназии, където полицейски служители се срещат с ученици от 10 до 12 клас. Провеждат се дискусии на тема пътна безопасност, поведение на пътя, като конфликтни ситуации и ПТП-та се онагледяват с видеоклипове, които биват обсъждани след това. Най-полезното за учениците е, че ясно се обясняват нарушенията по ЗДвП, които са престъпления, както и размерите и вида административна отговорност. Те имат възможност да задават всякакви въпроси и да получат отговор от първо лице.
Успоредно с всички тези инициативи във варненските училища не спира изпълнението на националната програма „Работа на полицията в училище“, стартирала на територията на ОД на МВР - Варна през 2001 година. Тя е всеобхватен инструмент за обща превенция на непроявени деца и намира много добър прием от страна на родители, училищни власти и общественост. Полицаи изнасят беседи по теми, които вълнуват учениците – хулиганство, вандализъм, увреждане, кражби, наркотици, телесни повреди, интернет престъпления, на деца от 5 до 7 клас. Ежегодно работата по програмата и постиженията на децата намира отражение в състезанието – викторина „Ваканция, здравей! Да играем безопасно!“. 
Не маловажнен факт е, че във всяко едно РУ служителите от „Териториална полиция” по нарочно изготвени графици имат задача да осигурят явно полицейско присъствие край учебните заведения в най-натоварените за училищата часове, като целта е, както опазване живота на децата на улицата, така и превенция на хулигански прояви, прояви на агресия и други подобни. Важното е спокойствието и сигурността на децата и техните родители.
В края на срещата със средствата за масово осведомяване беше връчен поздравителен адрес от името на заместик – министъра на вътрешните работи Стефан Балабанов на заместник –областния управител на Варна Илиян Карагьозов за неговия принос към работата с 12-класниците във варненските училища по линия на превенцията на корупцията.

 06 ноември 2018 | 09:23