МВР

ОД Варна

 

16 март 2020

ВАЖНО ЗА ГРАЖДАНИТЕ!

Във връзка с въведеното извънредно положение и предотвратяване на струпване на граждани в службите за български документи за самоличност, ОДМВР Варна напомня, че гражданите, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват  услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги.

Притежателите на валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден в Република България и съдържащ данни за ЕГН на лицето,  могат  да  се възползват от   „Портал  за  електронни  административни  услуги  на   Министерството  на  вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https://e-uslugi.mvr.bg, за издаване на лична карта и/или паспорт с обикновена услуга.

 

Изображения

 06 април 2020 | 10:13