МВР

ОД Варна

 

09 ноември 2018

Акция "Зима" - Напомняне за безопасно движение на велосипедистите и водачите на ППС с животинска тяга

На 1 ноември традиционно в страната стартира акция „Зима”. Тя има за цел да изостри вниманието на всички участници в движението по пътищата на България през зимния сезон, към тяхното безопасно поведение и шофиране, както и към толерантността им на пътя. 
Първият етап от акция „Зима”, който обхваща периода от 1 до 10 ноември е към своя край. Акцентът на тази част от акцията е поставен върху водачите на ППС – велосипедисти и водачи на превозни средства с животинска тяга. Мотото на този етап е „С безопасно пътно превозно средство през зимата“. 
ОД на МВР – Варна припомня основните правила и особености при използването на тези пътни превозни средства:

ЗА ВЕЛОСИПЕДИСТИТЕ:
Велосипедите и другите двуколесни пътни превозни средства са рискови за управление при зимни условия. Но, ако все пак сте решили да се придвижвате с велосипед през зимата, не забравяйте, че велосипедите трябва да имат изправни спирачки, звънец, устройство за излъчване на бяла или жълта светлина отпред и червен светлоотразител отзад, както и бели или жълти светлоотразители (или елементи) отстрани на колелата. Каската е силно препоръчителна при избора на велосипед за придвижване.
Движението трябва да се извършва винаги по посока на движението и по пътното платно, като тротоара може да се използва за придвижване само от деца до 12-годишна възраст. При наличие на велосипедни алеи, движението по тях е задължително, като при кръстовище, велосипедистът слиза и бутайки пресича пътното платно. Изключение правят случаите, когато е налична пътна маркировка М9 (Велосипедна пътека).
Когато са извън населено място, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост, велосипедистите са длъжни да използват светлоотразителна жилетка, това ги прави видими отдалеч за останалите участници в движението. 

ЗА ППС с ЖИВОТИНСКА ТЯГА:
Най-често пътнотранспортните произшествия с ППС с животинска тяга настъпват заради липсата на светлоотразители, не са редки случаите на пътни инциденти поради неправилното им движение на пътя и неправилния превоз на пътниците в тях.
Помнете, че всяко пътно превозно средство с животинска тяга, по закон, трябва да има два бели или жълти светлоотразителя отпред, два червени светлоотразителя отзад, а при движение през нощта и при намалена видимост – отзад вляво светещо тяло, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина. Светлоотразителите трябва да са разположени симетрично от двете страни на превозното средство. Оборудването на пътните превозни средства с животинска тяга с необходимите задължителни светлоотразители ги прави ВИДИМИ за останалите участници в движението. 
 
Изображения

 09 ноември 2018 | 15:47