МВР

ОД Варна

 

„Изграждане на достъпна среда за хора с увреждания в сгради на ОДМВР – Варна: Второ, Трето, Четвърто и Пето РУП, РУП Девня, РУП Провадия и основен ремонт на покрив сграда „БДС-Първо РУ към ОДМВР – Варна“

21 ное 2016

Заповед за прекратяване

Съобщение

До всички заинтересовани: Въпроси и отговори:

Въпрос 1:

Въпрос 2:

Обява

Информация

Приложения

Договори

Количествени сметки

Проекти: - Второ РУМВР

                 Трето РУМВР - 1-част  2-част

                 Четвърто РУМВР

                 Пето РУМВР

                 РУМВР Девня

                 РУМВР Провадия

ПРОТОКОЛ

 

 

 18 октомври 2017 | 12:02