МВР

ОД Варна

 

Доставка на гориво за отопление - газьол за промишлени и комунални цели (ГПКЦ) със съдържание на цяра - до 0,1%

22 ное 2016

ДОГОВОР

ПРОТОКОЛ

Съобщение

До всички заинтересовани - въпроси и отговори: приложения 16 бр. по образец

ОБЯВА

ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ОБЯВАТА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ ПО ОБРАЗЕЦ

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ПРОТОКОЛ - РЕШЕНИЕ

 23 май 2017 | 17:47