МВР

ОД Варна

 

ОП-2020-5 / 01.06.2020г. Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за сградата на Пето РУ Златни Пясъци при ОДМВР Варна за срок от 5 години

01 юни 2020

Прикачени документи Решение за откриване на процедура   (pdf - 1,92MB) - 08 юни 2020 10:43
Документация   (rar - 128,00KB) - 08 юни 2020 10:43
Договор рег. № 365000 - 32013 / 06.08.2020 г.   (pdf - 2,14MB) - 20 авг 2020 14:44
Приложение към договор рег. № 365000 - 32013 / 06.08.2020 г.   (pdf - 10,46MB) - 20 авг 2020 14:45
Обявление за възложена поръчка рег. № 365000 - 33351 / 17.08.2020 г.   (pdf - 2,29MB) - 20 авг 2020 14:46

 20 август 2020 | 14:46