МВР

ОД Варна

 

ОП-2020-5 / 01.06.2020г. Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за сградата на Пето РУ Златни Пясъци при ОДМВР Варна за срок от 5 години

01 юни 2020

Прикачени документи Решение за откриване на процедура   (pdf - 1,92MB) - 08 юни 2020 10:43
Документация   (rar - 128,00KB) - 08 юни 2020 10:43

 08 юни 2020 | 10:43