МВР

ОД Варна

 

ОП-2020-3/01.06.2020г. Доставка на електрическа енергия до обекти на ОДМВР Варна по регулирани цени

01 юни 2020

Прикачени документи Решение за откриване на процедура   (pdf - 2,22MB) - 08 юни 2020 10:32
Документация   (rar - 144,00KB) - 08 юни 2020 10:37
Решение № 365000-33481/18.08.2020 г.   (pdf - 611,00KB) - 18 авг 2020 14:19
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 1,22MB) - 14 сеп 2020 09:46

 14 септември 2020 | 09:46