МВР

ОД Варна

 

ОП-2020-2/10.03.2020 Доставка на топлоенергия за сгради, ползвани от ОДМВР-Варна за срок от пет години

10 мар 2020

Прикачени документи РЕШЕНИЕ_365000-10241   (pdf - 3,66MB) - 12 мар 2020 14:13
Документация   (zip - 136,00KB) - 12 мар 2020 14:17
ДОГОВОР   (pdf - 2,45MB) - 26 май 2020 14:33
Приложение към договор   (pdf - 1,36MB) - 26 май 2020 14:34
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА   (pdf - 4,61MB) - 02 юни 2020 11:10
АНЕКС   (pdf - 604,00KB) - 20 яну 2021 10:56

 20 януари 2021 | 10:56