МВР

ОД Варна

 

ОП-2018-2 / 02.07.2018г. Следгаранционно обслужване на автомобили

12 юли 2018

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 10.07.2018 г.
Прикачени документи Обявление   (pdf - 3,06MB) - 12 юли 2018 16:34
Решение   (pdf - 1,56MB) - 12 юли 2018 16:34
Документация и указания   (pdf - 10,00MB) - 12 юли 2018 16:35
Образец-1-техническо-предложениe   (docx - 42,00KB) - 12 юли 2018 16:35
Образец-2-опис   (docx - 18,00KB) - 12 юли 2018 16:35
Образец-3-ЕЕДОП   (zip - 83,00KB) - 12 юли 2018 16:36
Образец-4-Декларация-за-съгласие-с-клаузите-на-договора   (docx - 27,00KB) - 12 юли 2018 16:36
Образец-5-Срок-валидност-на-офертата   (docx - 28,00KB) - 12 юли 2018 16:37
Образец-6-Ценово-предложение   (docx - 47,00KB) - 12 юли 2018 16:37
Образец-7-банкова-гаранция   (doc - 59,00KB) - 12 юли 2018 16:38
Образец-8-Декларация-спазени-задължения   (docx - 21,00KB) - 12 юли 2018 16:38
Образец-9-Проект-на-договор   (doc - 132,00KB) - 12 юли 2018 16:38
Техническа спецификация за следгаранционно обслужване на автомобили   (docx - 25,00KB) - 12 юли 2018 16:39
Разяснение по искане   (pdf - 321,00KB) - 21 авг 2018 14:38
ПРОТОКОЛ / 19.09.2018г.   (pdf - 1,69MB) - 19 сеп 2018 09:28
ПРОТОКОЛ 2 / 03.10.2018г.   (pdf - 1,36MB) - 03 окт 2018 14:04
СЪОБЩЕНИЕ   (pdf - 151,00KB) - 03 окт 2018 14:06
ПРОТОКОЛ / 09.10.2018 г.   (pdf - 809,00KB) - 10 окт 2018 09:40
ПРОТОКОЛ 4   (pdf - 1,11MB) - 19 окт 2018 16:55
ДОКЛАД   (pdf - 2,82MB) - 19 окт 2018 16:57
Решение   (pdf - 364,00KB) - 22 окт 2018 11:11
Договор   (pdf - 340,00KB) - 07 ное 2018 09:39
приложение към договора   (pdf - 464,00KB) - 09 ное 2018 11:14
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 1,74MB) - 13 ное 2018 13:37
Обявление за приключен договор   (pdf - 2,23MB) - 22 ное 2019 11:05

 22 ноември 2019 | 11:05