МВР

ОД Варна

 

ОП-2018-1 / 05.04.2018г. Следгаранционно обслужване на автомобилите

05 апр 2018

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 02.04.2018г.

Прикачени документи Решение   (pdf - 1,53MB) - 05 апр 2018 12:11
Обявление   (pdf - 2,98MB) - 05 апр 2018 12:12
Документация и указания   (pdf - 1,65MB) - 05 апр 2018 12:15
образец-1-техническо-предложениe   (docx - 26,00KB) - 05 апр 2018 12:15
образец - 2 опис   (docx - 18,00KB) - 05 апр 2018 12:15
Образец - 3 - ЕЕДОП / в електронен вид /   (zip - 80,00KB) - 05 апр 2018 12:17
образец - 4 декларация за съгласие склаузите на договора   (docx - 17,00KB) - 05 апр 2018 12:19
образец - 5 срок-валидност на офертата   (docx - 19,00KB) - 05 апр 2018 12:20
образец - 6 - ценово предложение   (docx - 32,00KB) - 05 апр 2018 12:20
образец - 7 - банкова гаранция   (doc - 59,00KB) - 05 апр 2018 12:21
образец - 8 декларация спазени задължения   (docx - 21,00KB) - 05 апр 2018 12:21
образец - 9 - проект на договор   (doc - 113,00KB) - 05 апр 2018 12:22
Техническа спецификация за следгаранционно обслужване на автомобили   (docx - 25,00KB) - 05 апр 2018 12:37
Доклад   (pdf - 923,00KB) - 08 юни 2018 14:06
Протокол   (pdf - 743,00KB) - 08 юни 2018 14:09
РЕШЕНИЕ   (pdf - 441,00KB) - 13 юни 2018 16:22
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 2,32MB) - 27 юни 2018 14:00

 12 юли 2018 | 15:56