МВР

ОД Варна

 

"Комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им”

03 дек 2015

ДОГОВОР

ПРОТОКОЛ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА(архивирана с winrar, саморазархивиране)

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА (архивирана с winrar)

СЪОБЩЕНИЕ за дата и час на разглеждане на постъпили оферти за участие в обществена поръчка с предмет "Комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили с  включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им”

 23 май 2017 | 17:47