МВР

ОД Варна

 

"Доставка на стартерни акумулаторни батерии"

03 дек 2015

ДОГОВОР

ПРОТОКОЛ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА(архивирана с winrar, саморазархивиране)

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА (архивирана с winrar)

СЪОБЩЕНИЕ за дата и час на разглеждане на постъпили оферти за участие в обществена поръчка с предмет "Доставка на стартерни акумулаторни батерии"

 

 14 март 2018 | 14:30