МВР

ОД Варна

 

Обявяване на конкурс

за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Варна

На основание член 156, алинея 1, алинея 5 и алинея 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
І. ОБЯВЯВАМ
конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Варна за вакантна изпълнителска длъжност, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
Районно управление - Девня
Участък - Вълчи дол
- разузнавач VІ - V степен (ДПС) - 1 (една) вакантна длъжност.

 

Зап.№ 8121К-173/13.01.2017 г.

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

 

Състав на конкурсната комисия

 

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

 

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част